Alfa-college

Nieuws Volta2020

Hoogeveen, dinsdag 13 november
Vertegenwoordigers van het Alfa-college en HuneBouw BV ondertekenden dinsdag 13 november het contract voor de revitalisering van het pand. De locatie aan de Voltastraat zal een flinke metamorfose ondergaan.

Het project kent een aantal unieke facetten. De aanbesteding is gedaan volgens de Best Value Approach, er wordt ingezet op circulair bouwen én ons uitgangspunt is dat de school in 2020 aardgasloos is. Na de Open dag op 23 januari 2019 zal begonnen worden met de verbouwing.

Tijdens de bijeenkomst gaf regiodirecteur Jan Berend van der Wijk aan dat hij blij is dat er nu handtekeningen worden gezet: “Na een lange periode van voorbereiding, waarbij we zowel medewerkers als studenten hebben betrokken, gaat het nu dan echt gebeuren. We zijn er klaar voor, beseffen dat er een hectische tijd aankomt en weten ook dat onze leer- en werkomgeving straks anders is. Het zal wennen en vast ook aanpassen zijn, maar we staan straks in een gebouw gebaseerd op onze onderwijsvisie." Een moderne school, waarin we met elkaar, maar ook met onze relaties, bedrijven en instellingen goed kunnen samenwerken.Directeur Klaas Graveland van HuneBouw BV bedankte het Alfa-college voor het vertrouwen in hem en zijn bedrijf: “De warming-up is afgerond. We hebben ons samen met jullie goed voorbereid. Maar we gaan natuurlijk nog een spannende tijd tegemoet. Het is in meerdere opzichten een bijzonder project. Studentenparticipatie, duurzaam en circulair bouwen. Uitdagingen die we graag aangaan en die leiden tot een gebouw waar Hoogeveen trots op kan zijn.”

Namens het College van bestuur is Wim Moes nauw betrokken geweest bij de aanbesteding. “Ik ben blij dat we hierbij hebben gekozen voor Best Value Approach. Wij hebben onze doelen kenbaar gemaakt, de experts zijn hiermee aan de slag gegaan. HuneBouw heeft daar heel goed op ingespeeld. Vanuit onze visie op mvo gaan we ook circulair bouwen én ons uitgangspunt is dat de school in 2020 aardgasloos is. Daarvoor doen we flinke financiële investeringen, die we ook kúnnen doen. Ik wens iedereen vooral ook veel plezier de komende tijd.”


Klaas Graveland en Wim Moes ondertekenen het contract.


Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk samen met Klaas Graveland en Wim Moes.Na afloop genieten van heerlijke petit fours.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed