Alfa-college

Aanbesteding

Het Alfa-college heeft gekozen voor de Best Value Approach als methodiek voor de (Europese) aanbesteding die leidt tot een Design & Build overeenkomst met één opdrachtnemer (één partij of een consortium) ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van de locatie.

We zijn nadrukkelijk op zoek naar “de expert” die binnen het budget de doelstellingen van het project kan realiseren. Met deze andere manier van uitvragen hopen we een bijdrage te leveren aan het benodigde veranderende denken en organiseren om te komen tot circulair bouwen.

Na een zorgvuldig doorlopen proces heeft het Alfa-college besloten de gunning voor de verbouw toe te wijzen aan HuneBouw BV in Hoogeveen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed