Alfa-college

VR-training brengt pesten en aanpak letterlijk in beeld

Pesten is niet ok! Om de studenten van de opleiding Onderwijsassistent te leren hoe hiermee om te gaan, stappen ze in een virtueel leslokaal om pesters te observeren en keuzes te maken om in te grijpen. Ook kunnen de studenten op deze wijze door de ogen van een leerling kijken. Hierdoor horen en zien de studenten heel andere dingen als leerling, namelijk alles wat je minder mee krijgt als docent voor de klas. Binnen het Alfa-college is er veel aandacht voor het tegengaan van pestgedrag, de VR-training van Pestpectief is hiervoor echt een aanvulling op het curriculum. 

Hoe pak jij pesten concreet aan?
Na het observeren staat de tweede fase in het teken van de aanpak. Hoe pak jij pesten concreet aan? Hierin reflecteren studenten op zichzelf als docent. Hoe pak je pesten aan en wat is daarin belangrijk voor jou? Tijdens een nabespreking licht iedere deelnemer zijn of haar visie en handelswijze toe. Het is goed dat deelnemers van elkaar leren en elkaars handelen proberen te begrijpen. Zo krijg je een beter inzicht in je eigen manier van werken. Tweedejaars student Onderwijsassistent Sarah deed mee aan de try-out van de virtuele training: ‘Zelf heb ik aan de try-out meegedaan op school. Ik merkte door de VR-training dat je in de praktijk veel mist in de klas. Je denkt dat je alles wel doorhebt, maar in de praktijk valt dat vies tegen’.

Veel aandacht voor het tegengaan van pestgedrag
'Er is binnen het Alfa-college veel aandacht voor het tegengaan van pesten en pestgedrag. Binnen de opleiding tot Onderwijsassistent vinden diverse leergesprekken plaats. Met Pestpectief kunnen studenten nu samen een situatie bespreken die ze zojuist hebben meegemaakt’' kopt Jan Boven, opleidingsmanager in. Na een try-out waren de studenten enthousiast, vertelt hij: ‘We kregen veel positieve reacties van studenten. We willen als school vooruitstrevend lesgeven. Digitale lessen en de diensten van Pestpectief passen daar goed bij’, vertelt Boven. Het praktisch nut van deze training was direct zichtbaar en ook de studenten van het Alfa-college zijn enthousiast’. Vanaf volgend jaar krijgen derdejaars studenten een training van Pestpectief in hun curriculum.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed