Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Silvia Brouwer aangesteld als practor Vitaliteit

Silvia Brouwer
Silvia Brouwer gaat vanaf april als practor Vitaliteit bij het Alfa-college aan de slag. Vitaliteit is één van de speerpunten van de strategische visie van het Alfa-college. Met de komst van Silvia en het practoraat geven we daar een enorme impuls aan. Dit doet het practoraat door praktijkgericht onderzoek en het werken aan kennisontwikkeling over vitaliteit in samenwerking met het onderwijs, ondernemers en overheden. Daarnaast wordt het practoraat nauw betrokken bij de ontwikkeling van de fysieke- en online-Vitaliteitscampus.

Met de aanstelling van Silvia Brouwer krijgt het Alfa-college een ervaren onderzoeker in huis. Zij is de afgelopen jaren werkzaam geweest als onderzoeker bij het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen. Alfa-college en Hanzehogeschool werken samen in het practoraat Vitaliteit en gebruiken elkaars kennis en kunde om dit practoraat verder te ontwikkelen.

Practoraat Vitaliteit
Dit practoraat gaat innovaties en kennis delen en praktijkonderzoek doen op vakinhoudelijke en/of onderwijskundige thema’s op het gebied van vitaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met mbo- en hbo-studenten en docenten en medewerkers uit het werkveld van Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn en Human Technology en Gaming. Zo ontstaat een lerend netwerk, waardoor de kennis, vaardigheden en onderzoekende houding op het gebied van vitaliteit worden gestimuleerd. Zo zorgen we ervoor dat onze opleidingen blijven meegaan in de laatste ontwikkelingen en daarmee aansluiten op de praktijk.

Vitaliteitscampus
Het practoraat Vitaliteit moet vorm en inhoud geven aan de Vitaliteitscampus en dat tot een succes maken. Het doel van de Vitaliteitscampus is het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-onderwijs dat breed opgeleide professionals aflevert of bijschoolt. Dit om beter aan te sluiten bij de vragen uit de praktijk en de behoefte en vraagstukken vanuit de samenleving. Daarnaast worden mbo-studenten, alumni en medewerkers opgeleid tot Vitaliteitsambassadeurs; door zelf vitaal te zijn, maar ook door in hun handelen, in hun opleidingen, stages en werk bij te dragen aan de (groei van) vitaliteit en positieve gezondheid.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed