Alfa-college
Assen | Groningen

Samenwerkingsovereenkomst Alfa-college en Van Wijnen

Op maandag 5 juli ondertekende onze regiodirecteur Marion Arends samen met vestigingsdirecteur Victorine De Graaf-Peters van Van Wijnen een samenwerkingsovereenkomst. Samen met dit bouwconcern gaan we onderling kennis delen over vernieuwingen en veranderingen in de bouw op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en aardbevingsbestendigheid. Volgens BouwendNederland is er een landelijk tekort van 330 duizend woningen en de ambitie om zeven miljoen panden te verduurzamen. Bouwers zijn daarom hard nodig. We proberen om samen met Van Wijnen daar ons steentje aan bij te dragen door beroepsopleidingen en bij- en nascholing naar een hoger niveau te tillen.

“Om onze studenten goed voor te bereiden op hun toekomstig vakgebied is samenwerking met een bedrijf als Van Wijnen essentieel. Hierdoor sluit het onderwijs aan op regionale ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig- en energieneutraal bouwen en levensloopbestendig wonen”, zegt Marion Arends.

Kennisdeling
We gaan onderling kennis delen door middel van onder andere bedrijfs- en schoolbezoek, rondleidingen, gastlessen en stages. Onze docenten krijgen na de zomervakantie een rondleiding bij Loskade, de circulaire woonwijk van morgen in Groningen.

Leven Lang Ontwikkelen
We gaan met Van Wijnen aanbod ontwikkelen voor bijscholing (Leven Lang Ontwikkelen) en verbreden of verdiepen van kennis en kunde bij medewerkers van Van Wijnen en (ex)studenten. Gezamenlijk ontwikkelen we trajecten voor werknemers uit andere branches of werkzoekenden om deze voor te bereiden op functies in de bouw. Daarnaast zitten we samen met Van Wijnen, BouwendNederland, OTP, Heijmans en Rottinghuis in een projectgroep om zij-instromers enthousiast te maken voor de Bouw.


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed