Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Beroepsvitaliteit vast onderdeel alle opleidingen

Studenten en medewerkers bij opening Vitaal lokaal
Vanuit de Vitaliteitscampus komen ongeveer 14.000 van onze studenten in aanraking met beroepsvitaliteit. Beroepsvitaliteit wordt een structureel en herkenbaar onderwerp binnen al onze opleidingen. Dit zorgt ervoor dat er nu al aandacht is voor de fysieke, mentale en sociale aspecten van het beroep, voordat de mbo-studenten aan het werk gaan. Onze studenten krijgen inzicht in wat het beroep van hem of haar vraagt en welke (leefstijl)keuzes gemaakt kunnen worden om de eigen vitaliteitsbronnen weer aan te vullen, door vitale keuzes te maken op fysiek, mentaal of sociaal vlak, zoals het volgen van een leuke sportles of wandelen met vrienden, na een drukke werkdag. Daarnaast wordt er geoefend met gezonde gewoontes, zoals minder zitten. Zo openden we onlangs een Vitaal lokaal op locatie Kluiverboom, waar geen gewone stoelen staan voor de studenten, maar hoog- laagtafels, deskbikes, zitballen en nog veel meer. Praten over beroepsvitaliteit wordt hierdoor normaal, wat de basis vormt voor een vitaal (werk)leven.

Beroepsvitaliteit in het mbo-onderwijs
Deze vorm van vitaliteit in het onderwijs is nieuw in Nederland en belangrijk, want de mbo-studenten zijn de professionals van de toekomst en hebben een grote invloed in de regio. Ruim 40% van de mensen in de regio is mbo geschoold en via hen slaan we een flinke slag in het realiseren van een vitale regio met een vitalere (beroeps)bevolking. De partners van de Vitaliteitscampus pakken samen hun rol en nemen beroepsvitaliteit op als vast thema binnen het onderwijs en de begeleiding van medewerkers. Studenten van alle opleidingen van het Alfa-college gaan aan de slag met de vraag “Wat heb ik nodig om mijn (toekomstige) beroep vitaal en duurzaam uit te voeren?”.

Met onderstaande animatie introduceren we beroepsvitaliteit:

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed