Alfa-college

Vitaliteitscampus

In de Vitaliteitscampus werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen met elkaar aan vitaliteitsvraagstukken in Groningen en Drenthe. We werken structureel aan vitaliteit van de regio en het opleiden van professionals.

Het doel van de Vitaliteitscampus is het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-onderwijs dat breed opgeleide professionals aflevert of bijschoolt. Dit om nóg beter aan te sluiten bij de vragen uit de praktijk en de behoefte en vraagstukken vanuit de samenleving.

Daarnaast worden mbo-studenten, alumni en medewerkers opgeleid tot Vitaliteitsambassadeurs; door zelf vitaal te zijn, maar ook door in hun handelen, in hun opleidingen, stages en werk bij te dragen aan de (groei van) vitaliteit en positieve gezondheid.


Subsidieaanvraag toegekend
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieaanvraag toegekend. Het gaat om 1,5 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Vijf-jarenplan
De Vitaliteitscampus is een vijfjarig programma dat zich richt op de vitaliteitsvraagstukken in de maatschappij en het onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe. Het is een samenwerking van partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Van Buiten: “Via ‘ontkokering’ in het onderwijs verbinden wij de sectoren Zorg & Welzijn, Sport & Bewegen en cross-overs met andere terreinen, zodat onze studenten en cursisten als breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.”

Daarnaast ligt de maatschappelijke opgave om de vitaliteit van burgers en beroepsbevolking in het Noorden te vergroten, waarbij technologische ontwikkelingen op het gebied van Vitaliteit een nadrukkelijke plek krijgen binnen dit programma. Om de ambitie en doelstellingen van het programma te realiseren zijn er drie pijlers: onderwijs, professionalisering en onderzoek. Het practoraat Vitaliteit is onderdeel van het programma.

Partners
Het programma van de Vitaliteitscampus kent een brede samenstelling vanuit onderwijs, overheden en bedrijfsleven. De volgende partners hebben zich aangesloten: CKC Drenthe, CS Vincent van Gogh, FC Groningen, eRoutes, gemeente Groningen, gemeente Westerkwartier, GGD, Groningen Sport Revalidatie, Hanzehogeschool, Health Hub Roden, FC Groningen in de Maatschappij, Health2Work, Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN), H.N. Werkman College (O2G2), Huis voor de Sport Groningen, Lycurgus, Martini Ziekenhuis, Menzis, Noorderpoort, Plaza Sportiva, ProCare, provincie Groningen, SKSG, Snackbar van de Toekomst, Stichting BijHem, Stichting De Hoven, Stichting ZINN, Stuitergras, VitaalNed, Universitair Medisch Centrum Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health, Athletic Skills Model (ASM) en Alfa-college.

Meer weten over de Vitaliteitscampus en alle ontwikkelingen omtrent een vitale regio? Ga naar www.vitaliteitscampus.com

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed