Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

DNA Next start als dé vakopleider voor bedrijven en volwassenen van Noordoost-Nederland

De drie noordelijke ROC’s Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college lanceren deze week gezamenlijk DNA Next; een strategische samenwerking voor bij- en omscholing voor bedrijven en volwassenen in onze regio.

Enno van der Werff, lid College van Bestuur van het Alfa-college, namens de drie ROC’s: “Iedereen die hier woont heeft liefde voor onze regio. We wonen, werken en leven hier over het algemeen prettig en dat willen we graag zo houden dan wel verbeteren. Met het lanceren van DNA Next als dé vakopleider voor bedrijven en volwassenen in Noordoost-Nederland, willen we onze bijdrage leveren aan de sociaal, maatschappelijke en economische vraagstukken die specifiek in onze regio spelen. Of het nu gaat om de energietransitie, de aardbevingsproblematiek, onze inwoners digitaal vaardiger maken, een gezonde leefomgeving creëren of in te spelen op de vergrijzing; DNA Next is in staat om werkgevers en inwoners door middel van bij- en omscholing maximaal te ondersteunen bij de grote ontwikkelingen die op ons afkomen. Bedrijven en individuen worden hierdoor weerbaarder, wendbaarder en flexibeler en dat is precies wat er nodig is om de regio te versterken”.

Ruim aanbod in cursussen en opleidingen
DNA Next biedt op dit moment een ruim pakket van 165 trainingen, opleidingen en cursussen die te vinden zijn via www.dna-next.nl. Daarnaast is er een forse component maatwerk; opleidingen en cursussen die in nauwe samenwerking met bedrijven op maat kunnen worden ontwikkeld. Enno van der Werff: “Bedrijven gaven ons vier dingen aan: maak nog meer bekend dat jullie er ook zijn voor de bij- en omscholing van onze werknemers, bied kortdurende trainingen/cursussen aan, lever waar nodig maatwerk en zorg voor één loket om zaken mee te doen. Met DNA Next spelen we in op al deze wensen en bundelen we bovendien onze krachten. Alle drie de ROC’s hebben immers al ruime ervaring met om- en bijscholing, kennen de regio als geen ander, kiezen voor een persoonlijke benadering en worden gewaardeerd als relevante partner van bedrijven en instellingen. Als ROC’s zijn we al een sterke partner voor bedrijven voor met name de jonge studenten, met DNA Next willen we die positie nog verder verstevigen door ons duidelijker te richten op de werknemers van bedrijven en op werkzoekenden”.

Onderstaand een aantal voorbeelden van scholingsactiviteiten die in samenwerking met regionale bedrijven en instellingen zijn uitgevoerd:

Inzicht in energiebesparing

Herbert Bosch, Adviseur Strategie en Beleid van Lefier: “Veel van onze huurders kampen met hoge energielasten en weten niet wat het effect van woongedrag daarop is. Een deel van onze medewerkers komt bij de huurders aan de deur en kunnen hen voorlichten over energiezuinig gedrag. Maar dan moeten ze wel weten hoé dat gaat. In nauwe samenwerking met het mbo hebben we een cursus ‘Inzicht in energiebesparing’ ontwikkeld waarbij onze medewerkers worden getraind in toepassen van (eenvoudige) energiebesparende maatregelen en worden ze gecoached op het voeren van bij het aangaan van een gesprek over het woongedrag. Resultaat: veel enthousiasme bij huurders en medewerkers. Collega verhuurbedrijven willen nu ook graag hun medewerkers aanmelden.”

Datacenter Facility Engineering
De datacenter-industrie groeit enorm. Door de groeiende vraag naar digitale diensten zijn er meer datacenters nodig en dus personeel. Inmiddels werken 11.000 mensen in deze sector. Om in te springen op deze groeiende vraag ontwikkelde het mbo samen met NortC Datacenter de curusus Datacenter Facility Engineering, een crossover tussen ICT en techniek. Tijdens deze cursus leert een cursist onder andere hoe een datacenter werkt en er is aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO.

Medisch secretaresse

Samen met het UMCG hebben we de cursus 'Medisch Secretaresse' ontwikkeld. Met deze cursus kunnen cursisten zich in slechts een jaar tijd laten scholen, waarna zij meteen als medisch secretaresse bij een zorginstelling aan de slag kunnen, mét een mbo-certificaat op zak. Voor het UMCG betekent dit dat ze hiermee goed opgeleid nieuw personeel binnen kunnen halen. “Het is fijn om op deze manier gezamenlijk de cursus te kunnen aanbieden, zodat we zo mensen voor dit vak binnen het UMCG kunnen krijgen.” Aldus Heidi Brigitte Smit, Hoofd Medische Administratie en Planbureau UMCG.

Fietstechnicus
In samenwerking met Werk in Zicht (het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe) leiden wij zij-instromers op tot fietstechnicus. Hiermee leveren we een bijdrage aan het (versneld) afleveren van fietstechnici voor onze arbeidsmarktregio. Uiteraard in samenwerking onze partners uit de tweewielerbranche. Peter van der Molen, relatiemanager DNA Next: “Het is fantastisch dat wij als opleider kandidaten (zij-instromers) kunnen omscholen naar beroepen waar veel vraag naar is in de arbeidsmarkt, zo ook fietstechnicus. In deze samenwerking met Werk in Zicht (UWV en Gemeente) én het bedrijfsleven in de regio hebben we al vele kandidaten een plek op de arbeidsmarkt kunnen geven”.

Statushouders scholen voor de arbeidsmarkt 
Samen met Werk in Zicht (de samenwerkingsorganisatie van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord) en werkgevers uit de kappersbranche hebben we een bijzonder leer,- werktraject ontwikkeld bij de kappersopleiding. De deelnemers met migratieachtergrond – die in hun land van herkomst kapper zijn geweest – gaan drie maanden lang, twee dagen per week naar school en lopen daarnaast stage in een kapsalon. Tijdens dit traject – dat opgericht is omdat er een tekort is aan gekwalificeerd personeel in de kappersbranche – worden de volgende lessen gegeven: werknemersvaardigheden in de Nederlandse cultuur, culturele diversiteit, hygiëne, Nederlands, Engels, en praktijkvaardigheden volgens de huidige trends in de kappersbranche. “Door deze prachtige samenwerking hebben we samen met het bedrijfsleven (kapsalons uit de regio) statushouders kunnen bijscholen om klaar te “maken” voor de arbeidsmarkt. Het is dan ook fantastisch om te zien dat het grootste gedeelte van de statushouders een plek heeft weten te bemachtigen op de arbeidsmarkt. Door deze samenwerking maken we het verschil en dragen we bij aan het versterken van de regio”, aldus Peter van der Molen, relatiemanager DNA Next.

Kennisdelingssessies bouw- en installatiebedrijven

Klaas Oeds Huisman van Bouwbedrijf Van Wijnen: “In deze regio staan we voor meerdere grote en uitdagende opdrachten. Samenwerking en kennisdeling is daarbij vaak het antwoord. Zo kunnen we als bouw- en installatiebedrijven echt laten zien dat we door samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen het verschil kunnen maken. Dán zijn we in staat om hele mooie zaken te ontwerpen, uitvoeren en realiseren voor onze opdrachtgevers. Het is geweldig dat het mbo de handschoen heeft opgepakt en een leidende rol heeft willen spelen in het faciliteren van een bijeenkomst om deze kennisuitwisseling op gang te brengen.”
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed