Alfa-college

Gezonde school

De gedachte vanuit de Gezonde School* is dat als onze studenten mentaal en fysiek gezond zijn, ze beter kunnen presteren op school. Jongeren brengen veel tijd door op school en het is belangrijk dat zij daar gezond kunnen eten en drinken en voldoende bewegen. We zorgen bijvoorbeeld dat er altijd gratis water beschikbaar is via watertappunten.

Ons Fit for Life team organiseert activiteiten rondom de thema's Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Met het vignet Gezonde School voldoen we als school aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onder andere het Voedingscentrum, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Trimbos-instituut.

*Gezonde School is een initiatief van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),  Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Hoewel Gezonde School is gericht op studenten, profiteren medewerkers er ook van omdat zij grotendeels over dezelfde voorzieningen kunnen beschikken, zoals de watertappunten en het aanbod in de schoolrestaurants.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed