Alfa-college

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Op het mbo zijn er twee soorten leerwegen: BOL en BBL. Bij een BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school en ga je zo nu en dan op stage. Stage neemt ongeveer 20%-60% van je tijd in. Stages voor een BOL-opleiding moeten plaatsvinden bij een erkend leerbedrijf. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden! Het Alfa-college heeft een ruim aanbod BOL-opleidingen. Welke opleiding kies jij?

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed