Alfa-college

Uitstroomprofielen Sport en Bewegen

Uitstroomprofielen Sport en Bewegen


Buurt, Onderwijs en Sport (inclusief Project- en Evenementencoördinatie)

Je ontwikkelt, organiseert en coördineert sport- en spelactiviteiten binnen de driehoek Buurt, Onderwijs en Sport voor diverse doelgroepen. 

Sport, Bewegen en Gezondheid

Als lifestylecoördinator werk je als allround instructeur in de wellness-sector. Je hebt een centrale rol bij het begeleiden van mensen in het verbeteren van hun levensstijl. 

Sport en Bewegingsagogie

Als bewegingsagoog werk je met mensen met een beperking. Je hebt te maken met verschillende doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of psychiatrische stoornis. 

Sportinstructie, Training en Coaching (incl. Johan Cruyff College)

Je houdt je bezig met coachen en trainen, talent scouting, mentale training enzovoort. Je begeleidt individuele en teamsporters met een gemiddeld competitief tot topsportniveau of getalenteerde jeugd. 

RAXS

RAXS staat voor Recreation, Adventure, Xtreme en Snowsports. Je wordt opgeleid om aan het werk te gaan bij buitensportbedrijven, campings, recreatieparken en skischolen in binnen en buitenland. 

Topsportregeling en Johan Cruyff College 

Ben jij een topsporter en moet je veel trainen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de topsportregeling. Om je sport en je studie zo goed mogelijk te combineren, wordt het lesrooster in overleg met de topsportcoördinator van het Alfa-college aangepast. Bij ons ROC kun je bij het Johan Cruyff College zo optimaal mogelijk je studie combineren met je topsport. Je kunt een succesvolle professional worden in de wereld van sport & coaching.