Alfa-college

Beroepsopleidende leerweg

School en stage

Bij een BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school en ga je zo nu en dan op stage. Stage neemt dan ongeveer 20 tot 60% van je tijd in. Stages in de BOL-opleiding moeten plaatsvinden bij een erkend leerbedrijf. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden! Het Alfa-college heeft een ruim aanbod BOL-opleidingen. Welke opleiding kies jij?