Alfa-college

Schoolkosten en studiefinanciering

Wat kost je opleiding?

We proberen de kosten voor je opleiding zo laag mogelijk te houden. Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen beschikken over alle gereedschappen of materialen die je nodig hebt om de praktijklessen te volgen. Dit is de basisuitrusting die de school moet verzorgen. Dus er zijn gereedschappen, instrumenten en computers met software, maar ook verbruiksmaterialen zoals hout, deeg, make-up en stof. Je krijgt een gratis schoolpas. Toelatingstoetsen, sporttesten, examens en herkansingen zijn ook gratis. Op alle locaties van Alfa-college is internet beschikbaar.

 • Kosten voor de student
  Er zijn ook kosten voor jou als student of cursist. Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je ieder schooljaar lesgeld of cursusgeld. Daarnaast zijn er kosten voor leermiddelen, instrumenten en gereedschappen, die je zelf moet kopen. Over deze onderwijsbenodigdheden moet je kunnen beschikken om de opleiding te kunnen volgen. Denk daarbij aan boeken, readers, licenties voor digitale boeken en computerprogramma’s, een rekenmachine, laptop of werkkleding en werkschoenen voor een sport-, beveiligers- of horeca-opleiding. Sommige materialen kun je via het Alfa-college kopen, maar je mag ze natuurlijk ook bij een ander bedrijf bestellen.
 • Boeken en licenties

  Je kunt zelf natuurlijk kiezen waar je je boeken en licenties wilt bestellen; je kunt er ook voor kiezen om tweedehands boeken te kopen. Het Alfa-college heeft prijsafspraken gemaakt met Studers en daarom kan het voordeliger zijn daar nieuwe boeken te bestellen. Wil je weten welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt, kijk dan op de boekenlijst. Deze boekenlijst vind je alleen op Studers.nl. Let op: houd de ISBN-nummers van de boekenlijst van jouw opleiding aan.

 • Kosten voor extra activiteiten
  Houd daarnaast rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteiten. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma; je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen. Deze kosten vind je vermeld op de boekenlijst bij Studers onder de titel schoolkosten/bijdrage.
 • Vragen stel je aan Studers
  Heb je vragen naar aanleiding van boeken, licenties of de Schoolbijdrage bestellen of betalen, neem dan contact op met de klantenservice van Studers. Dit kan per e-mail via Klantenservice Studers of per telefoon: 0591-668133.
 • Betalingsregeling
  Het Alfa-college kan een betalingsregeling met je afspreken, zodat je de schoolkosten niet in één keer hoeft te betalen. Je kunt bij het kennismakingsgesprek aangeven dat je een regeling zou willen afspreken met het Alfa-college. Tijdens het schooljaar kun je contact opnemen met het Loopbaancentrum of met een medewerker van Opleiding en Advies. We helpen je graag.
 • Tegemoetkoming

  Ben je BOL-student en ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar, dan kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming van de schoolkosten als het gezinsinkomen niet toereikend is. In sommige gevallen is de tegemoetkoming ook aan te vragen voor BBL-studenten.

  Aanvragen tegemoetkoming
  We adviseren je om zo snel mogelijk tegemoetkoming van de schoolkosten aan te vragen. Doe dit zodra je je hebt aangemeld voor een opleiding. Hieronder staat hoe je dat kunt doen.

  Stap 1
  Ga zo snel mogelijk naar de site van Leergeld en volg de stappen om de aanvraag voor je tegemoetkoming van de schoolkosten in te dienen. Als de inkomenscheck vóór 1 april wordt gedaan, is de kans groot dat de gehele procedure vóór de start van het nieuwe schooljaar succesvol is afgerond.
  De inkomenscheck staat los van de uiteindelijke studiekeuze. Kies je uiteindelijk toch voor een andere opleiding, dan kan dezelfde verklaring gebruikt worden. Je hoeft dus niet te wachten tot een definitieve inschrijving bij een opleiding om deze eerste stap te zetten!

  Stap 2
  Stuur de uitkomst van de check (verklaring, brief of verslag) per e-mail naar het Alfa-college. Zet in deze mail ook jouw persoonsgegevens en een telefoonnummer waarop je goed bereikbaar bent.

  Stap 3
  Het Alfa-college neemt contact met je op en samen zorgen we er vervolgens voor dat de leermiddelen op de juiste wijze besteld worden. De factuur wordt rechtstreeks naar het Alfa-college gestuurd.

  Meer informatie?
  Heb je vragen of wil je meer informatie over de regeling Tegemoetkoming schoolkosten, mail ons dan. We helpen je graag verder.

  Laptop
  Bij sommige opleidingen wordt een laptop als verplicht leermiddel gesteld; dit is dus niet standaard! Op de boekenlijst via Studers kun je zien of dit geldt voor de opleiding van jouw keuze.

 • Lesgeld of cursusgeld
  Lesgeld of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Volgens de wet is het verplicht jaarlijks lesgeld of cursusgeld te betalen vanaf 18 jaar. Voor een BOL-opleiding betaal je lesgeld en voor een BBL-opleiding cursusgeld. De overheid bepaalt de bedragen. Heb je recht op Studiefinanciering en een ov-studentenkaart of heb je mogelijk recht op teruggave van een deel van het lesgeld of cursusgeld? Hieronder lees je meer. Van de overheid: helderheid over de schoolkosten op het mbo.

  BOL-opleiding: lesgeld
  Ben je 1 augustus 2018 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding, dan betaal je lesgeld. Het lesgeld voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 1.155. Je betaalt het lesgeld aan DUO.

  BBL-opleiding: cursusgeld
  Ben je 1 augustus 2018 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding, dan betaal je cursusgeld. Het cursusgeld voor het schooljaar 2018-2019 voor de assistent- of basisberoepsopleiding op niveau 1 en 2, is vastgesteld op € 240. Voor een vak- of middenkaderopleiding op niveau 3 en 4, is het cursusgeld vastgesteld op € 582. Je betaalt het cursusgeld aan het Alfa-college. Als een derde (geen ouder of voogd) het cursusgeld voor een student betaalt, dan moet de student hiervoor een Cursusgeldverklaring inleveren.
 • Factuur Alfa-college per mail via Payt
  Het Alfa-college verstuurt digitale facturen per e-mail via Payt. De factuur voor het cursusgeld ontvang je voor 1 oktober. Van een introductie, excursie, licentie of reader die is geleverd door het Alfa-college, krijg je een factuur zodra dit van toepassing is, dus in de loop van het schooljaar. De digitale facturen ontvang je via jouw persoonlijke e-mailadres van het Alfa-college, in de mail met de titel ‘Jouw persoonlijke accountgegevens voor Alfa-college’. Via Factuurinzien.nl kun je vragen stellen over de factuur, direct betalen via Ideal of een betalingsregeling afspreken.
  Let op: het kan zijn dat je van het Alfa-college in de loop van het schooljaar een factuur ontvangt. Een introductie, excursie, licentie of reader die je hebt besteld bij het Alfa-college, wordt gefactureerd zodra dit van toepassing is.
 • Toeslagen en studiefinanciering
  Toeslagen tot 18 jaar
  Ga naar Toeslagen.nl van de Belastingdienst voor meer informatie over Kindgebonden budget. De regeling Tegemoetkoming Studiekosten is vervallen (sinds schooljaar 2015-2016). In plaats daarvan is het Kindgebonden budget hoger geworden.

  Studiefinanciering vanaf 18 jaar
  Ben je 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering. Deze bestaat uit een basisbeurs, een eventuele aanvullende financiering en een  ov-studentenkaart (zie hieronder). Aanvraagformulieren voor de regeling Tegemoetkoming Studiefinanciering en WSF 18+ zijn verkrijgbaar bij DUO.
 • Studiefondsen
  Als het (gezins-)inkomen ontoereikend is, kun je een beroep doen op de gemeente, provincie of particuliere fondsen. In Groningen is er het Provinciaal Groninger Studiefonds dat bijdragen in schoolkosten verstrekt.
 • Ov-studentenkaart

  Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo-studenten die een voltijds BOL-opleiding volgen, gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat geldt nu ook voor studenten jonger dan 18 jaar. DUO noemt dit: studentenreisproductBrochure ov-kaart voor studenten (DUO)

  Vanaf nu: Alfa-college voor iedereen bereikbaar

 • Teruggave lesgeld of cursusgeld

  Als je besluit met je opleiding te stoppen voordat je deze hebt afgerond, dan kun je soms een (deel van het) lesgeld of cursusgeld terugkrijgen. Wil je een andere mbo-opleiding volgen bij het Alfa-college, meld je dan opnieuw aan via de rode knop 'Meld je aan' rechtsboven.

  Uitschrijfdatum
  Je hebt je laatste onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld een theorie- of praktijktoets) voor een diploma behaald op bijvoorbeeld 1 juni. Dit is niet de officiële einddatum van de opleiding. Er moeten namelijk nog veel zaken worden geregeld voordat je diploma officieel is vastgesteld, bijvoorbeeld de officiële aanvraag van je diploma en het vaststellen van het diploma door de examencommissie. Het onderwijsteam en de examencommissie bepalen vooraf per schooljaar vaststellingsdata waarop het diploma kan worden vastgesteld. De zogenaamde vaststellingsdatum is ook de officiële uitschrijfdatum. In de praktijk zit er daarom vaak wel enige tijd tussen de laatste onderwijsactiviteit en de uitschrijfdatum. De diplomadatum kan anders zijn dan de uitschrijfdatum.

  Teruggave lesgeld (BOL)
  Lesgeld terugvragen gaat via DUO. Als je een andere opleiding gaat volgen, moet je het volgende regelen via DUO om problemen te voorkomen: zet je studiefinanciering en ov-studentenkaart (studentenreisproduct) stop en/of vraag een overbruggingslening aan. Lees meer op DUO.nl.

  Teruggave cursusgeld (BBL)
  Het volledige bedrag van het cursusgeld voor je BBL-opleiding of deeltijd-BOL-opleiding, dien je aan het Alfa-college te betalen aan het begin van het schooljaar. Welk bedrag je terug kunt krijgen, hangt af van de datum waarop je officieel bent uitgeschreven. Cursusgeld terugvragen gaat via het Alfa-college. De overheid heeft voorwaarden verbonden aan het teruggeven (restitutie) van cursusgeld.

  Wanneer betaal je minder cursusgeld?
  Bij beëindiging van de opleiding voor het einde van het schooljaar, heeft de student wettelijk gezien uitsluitend recht op vermindering van het cursusgeld:

  • bij het verlaten van de opleiding voor 1 oktober, respectievelijk de eerste lesdag;
  • inschrijving bij een BOL-, BBL-, VAVO- of vo-opleiding bij een andere onderwijsinstelling; alleen als die inschrijving plaatsvindt in het lopende schooljaar. Voeg in dat geval een kopie van het 'Bewijs van Inschrijving' toe aan het Cursusgeld restitutieformulier;
  • als je geslaagd bent voor 1 mei van het lopende schooljaar;
  • bij overlijden of ernstige ziekte van de student;
  • bij ernstige ziekte 'doktersverklaring' toevoegen;
  • bijzondere familieomstandigheden: overlijden van een familielid in de eerste graad, scheiding van de ouders, scheiding van de gehuwde of samenwonende student.

  Welk deel van het cursusgeld krijg je terug?
  De hoogte van het terug te krijgen bedrag verschilt per situatie. Indien je geslaagd bent voor 1 mei van het lopende schooljaar, heb je recht op teruggave van 1/10 deel van het cursusgeld voor iedere maand dat je niet meer ingeschreven staat. In de andere situaties heb je recht op teruggave van 1/12 deel van het cursusgeld voor iedere maand dat je niet meer ingeschreven staat.

  Aanvraag teruggave cursusgeld
  Als je voor teruggave (restitutie) van cursusgeld (BBL) in aanmerking denkt te komen, kun je het formulier 
  Teruggave cursusgeld invullen en opsturen of mailen. Het Alfa-college stelt het teruggavebedrag vast aan de hand van de wettelijke bepalingen volgens de Les- en cursusgeldwet 2000Let op: tot uiterlijk 31 juli van het betreffende schooljaar kun je het formulier Teruggave cursusgeld inleveren.