Alfa-college

Teruggave lesgeld of cursusgeld

Teruggave lesgeld of cursusgeld

Als je besluit met je opleiding te stoppen voordat je klaar bent, kun je soms een (deel van het) lesgeld of cursusgeld terugkrijgen. Wil je een andere mbo-opleiding volgen bij het Alfa-college, meld je dan opnieuw aan via de knop 'Meld je aan' rechtsboven.
 • Uitschrijfdatum opleiding
  Je hebt je laatste onderwijsactiviteit, bijvoorbeeld een theorie- of praktijktoets, voor een diploma behaald op bijvoorbeeld 1 juni. Dit is niet de officiële einddatum van de opleiding. Er moeten namelijk nog meerdere zaken worden geregeld voordat je diploma officieel is vastgesteld, bijvoorbeeld de officiële aanvraag van je diploma en het vaststellen van het diploma door de examencommissie. Elk schooljaar bepalen we de vaststellingsdata van de opleidingen. Dit zijn de data waarop een diploma kan worden vastgesteld. De vaststellingsdatum is ook meteen de officiële uitschrijfdatum. In de praktijk zit er daarom vaak wel enige tijd tussen je laatste les of toets en de uitschrijfdatum. De diplomadatum kan ook anders zijn dan de uitschrijfdatum van je opleiding.
 • Teruggave lesgeld / cursusgeld

  Teruggave lesgeld (BOL)

  Lesgeld terugvragen gaat via DUO. Als je een andere opleiding gaat volgen, moet je het volgende regelen via DUO om problemen te voorkomen: zet je studiefinanciering en ov-studentenkaart (studentenreisproduct) stop en/of vraag een overbruggingslening aan. Lees meer op Duo.nl.

  Teruggave cursusgeld (BBL)

  Het volledige bedrag van het cursusgeld voor je BBL-opleiding of deeltijd-BOL-opleiding, moet je aan het Alfa-college betalen aan het begin van het schooljaar. Welk bedrag je terug kunt krijgen, hangt af van de datum waarop je officieel wordt uitgeschreven. Cursusgeld terugvragen gaat via het Alfa-college. De overheid heeft voorwaarden verbonden aan het teruggeven (de restitutie) van cursusgeld.
 • Wanneer betaal je minder cursusgeld?

  Als je stopt met je opleiding voor het einde van het schooljaar, heb je wettelijk gezien alleen recht op vermindering, en dus teruggave, van het cursusgeld als je als student:

  • vóór 1 oktober of vóór de eerste lesdag stopt met de opleiding;
  • je inschrijft voor een BOL-, BBL-, VAVO- of vo-opleiding bij een andere onderwijsinstelling; alleen als die inschrijving plaatsvindt in het lopende schooljaar. Voeg bij je aanvraag voor teruggave cursusgeld een kopie van het 'Bewijs van Inschrijving' toe
  • vóór 1 mei van het lopende schooljaar bent geslaagd en je inschrijving voor die datum is beëindigd
  • ernstig ziek bent of overlijdt
  • als er bijzondere familieomstandigheden zijn: overlijden van een familielid in de eerste graad, scheiding van de ouders, scheiding van de gehuwde of samenwonende student.

  Welk deel van het cursusgeld krijg je terug?

  Het bedrag dat je terug kunt krijgen verschilt. Als je geslaagd bent voor 1 mei van het lopende schooljaar, heb je recht op teruggave van 1/10e deel van het cursusgeld voor elke maand dat je niet meer ingeschreven staat. In de andere situaties heb je recht op teruggave van 1/12e deel van het cursusgeld voor elke maand dat je niet meer ingeschreven staat.

 • Aanvragen teruggave cursusgeld
  Als je voor teruggave (restitutie) van cursusgeld (BBL-opleiding) in aanmerking denkt te komen, kun je het Aanvraagformulier restitutie cursusgeld opvragen via debiteuren@alfa-college.nl, invullen en naar ons opsturen. Het Alfa-college stelt het teruggavebedrag vast volgens de geldende Les- en cursusgeldwet. Let op: tot uiterlijk 31 juli van het schooljaar waarop je aanvraag betrekking heeft, kun je cursusgeld terugvragen.