Alfa-college
 • De opleiding
  Tijdens het Voorbereidend Jaar bieden we vakken uit het voortgezet onderwijs aan. Ook besteden we aandacht aan vaktaal en studievaardigheden, afgestemd op het Nederlandse onderwijssysteem.

  Eindtoetsen

  • De eindtoetsing bestaat uit toetsen per verplicht vak.
  • Je moet het Staatsexamen NT2-II behalen.
  • De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanzehogeschool hebben de eindtoetsen goedgekeurd.
  • Voor het Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)-programma geldt dat de je de landelijke CCVX-toetsen moet afleggen. Meer informatie over deze toetsen. 

  Lees hier het verhaal over studente Dania die het VBJ succesvol doorliep en nu Medische Diagnostiek aan de Hanzehogeschool studeert. 

 • Vakken

  Het Voorbereidend Jaar (VBJ) van het Alfa-college is de schakel tussen de opleiding in eigen land en het hoger onderwijs in Groningen. Het Alfa-college werkt hiervoor nauw samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

  De vakken die we aanbieden, zijn:

  • Nederlands (verplicht)
  • Engels (verplicht)
  • maatschappijleer (verplicht)
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • geschiedenis (onder voorbehoud)
  • economie

  De Hanzehogeschool stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken Hanzehogeschool.
  De Rijksuniversiteit Groningen stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken RuG.

 • Toelatingseisen

  Opleiding

  • In het land waar je vandaan komt, heb je een opleiding gevolgd die toegang geeft tot het hoger onderwijs of die gelijkgesteld kan worden aan het Nederlandse havodiploma.
  • Waardering van je diploma door IDW (internationale diplomawaardering) is zeer gewenst.

  Kennis van de Nederlandse taal

  • NT2: niveau B1
  • voor het CCVX-programma: niveau B1+
  • Nederlands: je maakt de toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven op niveau B1.

  Kennis van de Engelse taal

  • Je hebt minimaal A2-niveau nodig. Bij keuze voor een Engelstalige vervolgstudie, moet je startniveau B1 zijn en moet je tijdens het VBJ het IELTS Certificate behalen.

  Engels en wiskunde

  Je maakt instaptoetsen voor Engels en wiskunde.

 • Studiekosten: niet-vluchteling

  Ben je niet-vluchteling? Dan betaal je voor het schoolgeld € 4.000.
  Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van € 200.
  Verder kost het Staatsexamen NT2-II € 180.

  Als VBJ-student betaal je het wettelijk cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Je hebt recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders van DUO om deze vakken te betalen. Kijk op de site van DUO.

 • Studiekosten vluchteling bezig inburgering

  Ben je vluchteling en gestart met de inburgering, waarvoor je een DUO-lening krijgt? Dan kun je in het VBJ verder gaan met je inburgering. Je kunt het overgebleven deel van je lening gebruiken om het VBJ en het Staatsexamen te betalen.

  Je betaalt voor het schoolgeld € 4.000  inclusief Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

  Als VBJ-student betaal je het wettelijk cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Je hebt recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders. Kijk op de site van DUO. Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van € 200. 

  Je kunt het UAF vragen of je (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij:

  hun studie
  het vinden van passend werk.

  Als je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering. Je hebt geen recht op Studiefinanciering.

  Tijdens het VBJ doe je Staatsexamen NT2-II. Als je alle vier de onderdelen (lezen, luisteren, spreken, schrijven) goed hebt afgerond en KNM en ONA, heb je voldaan aan je inburgeringsverplichting.

 • Studiekosten ingeburgerde vluchteling
  Ben je een al ingeburgerde vluchteling? Je betaalt voor het schoolgeld € 4.000 euro. Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van € 200. Je hebt geen recht op Studiefinanciering. Als je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering.

  Als VBJ-student betaal je het wettelijk cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Je hebt recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders van DUO om deze vakken te betalen. Kijk op de site van DUO.
   
  Je kunt het UAF vragen of je de kosten vergoed kunt krijgen.
  De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij:
  • hun studie
  • het vinden van passend werk. 

   

 • Meer informatie en aanmelden

  Stap 1: aanmelden

  Voor meer informatie mail naar vbj-vavo@alfa-college.nl

  Voor aanmelden klik hier.

  Stap 2:intakegesprek

  Als je toelaatbaar bent, ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek.

  Stap 3: intaketoetsen

  Na het intakegesprek ontvang je een uitnodiging voor de intaketoetsen als je toelaatbaar bent:
  er zijn verplichte intaketoetsen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
  er zijn extra intaketoetsen voor het CCVX-programma voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde.

  Stap 4: Besluit tot toelating

  Je ontvangt per mail het besluit over je toelating.

Misschien ook interessant voor jou?