Alfa-college
 • De opleiding
  Tijdens het Voorbereidend Jaar bieden we vakken uit het voortgezet onderwijs aan. Ook besteden we aandacht aan vaktaal en studievaardigheden, afgestemd op het Nederlandse onderwijssysteem.

  Eindtoetsen

  • De eindtoetsing bestaat uit toetsen per verplicht vak.
  • Je moet het Staatsexamen NT2-II behalen.
  • De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool hebben de eindtoetsen goedgekeurd.
  • Voor het CCVX-programma geldt dat de je de landelijke CCVX-toetsen moet afleggen. Hier vind je meer informatie over deze toetsen. 
 • Vakken

  Het Voorbereidend Jaar (VBJ) van het Alfa-college is de schakel tussen de opleiding in eigen land en het hoger onderwijs in Groningen. Het Alfa-college werkt hiervoor nauw samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

  De vakken die we aanbieden, zijn:

  • Nederlands (verplicht)
  • Engels (verplicht)
  • maatschappijleer (verplicht)
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • geschiedenis
  • economie

  De Hanzehogeschool stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken Hanzehogeschool.
  De Rijksuniversiteit Groningen stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken RUG.

 • Toelatingseisen

  Opleiding

  • In het land waar je vandaan komt, heb je een opleiding gevolgd die toegang geeft tot het hoger onderwijs of die gelijkgesteld kan worden aan het Nederlandse havodiploma.
  • Waardering diploma door IDW is zeer gewenst.

  Kennis van de Nederlandse taal

  • NT2 niveau B1
  • B1+ voor het CCVX-programma
  • Je maakt de toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven B1 voor Nederlands

  Kennis van de Engelse taal

  • Minimaal A2- niveau. Bij keuze voor Engelstalige vervolgstudie, moet het aanvangsniveau B1 zijn en moet tijdens het VBJ het IELTS Certificate gehaald worden.

  Engels en wiskunde

  Je maakt instaptoetsen voor Engels en wiskunde.

  CCVX
  Er zijn extra toelatingstoetsen op 8 en 9 juli 2019 voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie bij een vervolgopleiding in de exacte wetenschappen, zoals bijv. Geneeskunde, Tandheelkunde of Informatica.

 • Studiekosten: niet-vluchteling

  Ben je niet-vluchteling? Dan betaal je voor het schoolgeld € 3.700.
  Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van € 200 en de vrijwillige deelnemersbijdrage van € 35.
  Verder kost het Staatsexamen NT2-II € 180.

  Je hebt geen recht op Studiefinanciering. Als je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering.

 • Studiekosten vluchteling bezig inburgering

  Ben je vluchteling en gestart met de inburgering waarvoor je een DUO-lening krijgt? Je betaalt voor het schoolgeld € 3.700 of € 4.000  inclusief ONA. Je hebt geen recht op Studiefinanciering. Als je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering.

  Dan kun je in het VBJ verder gaan met je inburgering. Je kunt het overgebleven deel van je lening gebruiken om het VBJ en het Staatsexamen te betalen.

  In het VBJ doe je Staatsexamen NT2-II. Als je alle vier de onderdelen (lezen, luisteren, spreken, schrijven) goed hebt afgerond, heb je voldaan aan je inburgeringsverplichting.

  Als vluchteling betaal je het wettelijk cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting.
  Je hebt recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders. Kijk hiervoor op de site van DUO.

 • Studiekosten ingeburgerde vluchteling
  Ben je een al ingeburgerde vluchteling? Je betaalt voor het schoolgeld 3700 euro. Je hebt geen recht op Studiefinanciering.  Indien je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering.
   
  Je kunt het UAF* vragen of je de kosten vergoed kunt krijgen

  *De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij:
  • hun studie
  • het vinden van passend werk
 • Meer informatie en aanmelden

  Stap 1: aanmelden

  Voor meer informatie mail naar vbj-vavo@alfa-college.nl

  Voor aanmelden (vóór 15 juni 2019) klik op deze link 

  CCVX-programma: aanmelden vóór 20 mei 2019

  Let op:
  Aanmeldingen na 15 juni 2019 komen eerst op de wachtlijst.

  Stap 2: intaketoetsen

  Als je toelaatbaar bent, ontvang je een uitnodiging voor de intaketoetsen.
  Verplichte intaketoetsen: Nederlands, Engels en Wiskunde
  Extra intaketoetsen CCVX-programma: Wiskunde, Natuurkunde, Biologie en Scheikunde.

  Stap 3: intakegesprek

  Bij voldoende resultaat op de intaketoetsen volgt een intakegesprek.

  Stap 4: Besluit tot toelating

  Je ontvangt per mail het besluit over je toelating.
   

  Toetsdata

  • 1e ronde: 23 + 24 mei 2019
  • 2e ronde: 24 + 25 juni 2019
  • CCVX-toelatingstoetsen: 8 + 9 juli 2019

Misschien ook interessant voor jou?