Alfa-college

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen

Wat deze opleiding zo bijzonder maakt

 • In 1 jaar haal je je propedeuse 
 • Je kunt doorleren met een hbo-studie of wo-studie 
 • Je volgt een intensief programma Nederlandse taal
 • In het kort
  Vanaf 1 april 2022 is het weer mogelijk om je aan te melden voor deze opleiding.

  Ben je een hoger opgeleide asielzoeker, vluchteling, gezinsvormer of gezinshereniger? Bij het Alfa-college kun je als hoger opgeleide anderstalige het Voorbereidend Jaar (VBJ) volgen. Dit jaar bereidt jou voor op een hbo-studie (Hanzehogeschool) of wo-studie (Rijksuniversiteit Groningen).
 • De opleiding

  Tijdens het Voorbereidend Jaar bieden we vakken uit het voortgezet onderwijs aan. Ook besteden we aandacht aan vaktaal en studievaardigheden, afgestemd op het Nederlandse onderwijssysteem

  Eindtoetsen

  De eindtoetsing bestaat uit toetsen per verplicht vak.
  Je moet het Staatsexamen NT2-II behalen.
  De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanzehogeschool hebben de eindtoetsen goedgekeurd.
  Voor het Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)-programma geldt dat de je de landelijke CCVX-toetsen moet afleggen. Meer informatie over deze toetsen.

  Inburgering

  Tijdens het VBJ kun je lessen ONA volgen en doe je Staatsexamen NT2-II. Als je alle vier de onderdelen (lezen, luisteren, spreken en schrijven) goed hebt afgerond en KNM en ONA hebt gehaald, heb je voldaan aan je inburgeringsverplichting.

 • Vakken

  Het Voorbereidend Jaar (VBJ) van het Alfa-college is de schakel tussen je opleiding in eigen land en het hoger onderwijs in Groningen. Het Alfa-college werkt hiervoor nauw samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

  De vakken die we aanbieden, zijn:

  • Nederlands (verplicht)
  • Engels (verplicht)
  • maatschappijleer (verplicht)
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • geschiedenis (onder voorbehoud)
  • economie.

  De Hanzehogeschool stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken Hanzehogeschool.
  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken RUG.

 • Toelatingseisen

  Opleiding

  In het land waar je vandaan komt, heb je een opleiding gevolgd die toegang geeft tot het hoger onderwijs of die gelijkgesteld kan worden aan het Nederlandse havo-diploma.
  Waardering van je diploma door IDW (internationale diplomawaardering) is zeer gewenst.

  Kennis van de Nederlandse taal

  NT2: niveau B1
  voor het CCVX-programma: niveau B1+
  Nederlands: je maakt de toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven op niveau B1.

  Kennis van de Engelse taal

  Je hebt minimaal A2-niveau nodig. Bij keuze voor een Engelstalige vervolgstudie, moet je startniveau B1 zijn en moet je tijdens het VBJ het IELTS Certificate behalen.

  Engels en wiskunde

  Je maakt instaptoetsen voor Engels en wiskunde.
 • Schoolkosten niet-vluchteling
  Ben je niet-vluchteling? Dan betaal je voor het schoolgeld € 4.000. Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van 300 à 400 euro, afhankelijk van het vakkenpakket. Verder kost het Staatsexamen NT2-II € 180.

  Als VBJ-student betaal je het wettelijk cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Je hebt via DUO recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders om deze vakken te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van DUO.
 • Schoolkosten vluchteling bezig met inburgering 
  Ben je vluchteling en gestart met de inburgering, waarvoor je een DUO-lening krijgt? Dan kun je tijdens het VBJ verder gaan met je inburgering. Je kunt het overgebleven deel van je lening gebruiken om het VBJ en het Staatsexamen te betalen.

  Je betaalt voor het schoolgeld € 4.000 inclusief Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

  Als VBJ-student betaal je het wettelijk verplichte cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Je hebt recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders. Kijk hiervoor op de site van DUO. Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van 300 à 400 euro, afhankelijk van je vakkenpakket.

  Je kunt het UAF vragen of je (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij:

  • hun studie
  • passend werk.

  Als je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering. Je hebt geen recht op Studiefinanciering.
 • Schoolkosten ingeburgerde vluchteling

  Ben je een al ingeburgerde vluchteling? Je betaalt voor het schoolgeld € 4.000 euro. Daarbij komen de kosten voor de schoolboeken van 300 à 400 euro, afhankelijk van het vakkenpakket. Je hebt geen recht op studiefinanciering. Als je een uitkering ontvangt, moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het VBJ met behoud van uitkering.

  Als VBJ-student betaal je het wettelijk verplichte cursusgeld van ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Je hebt recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders van DUO om deze vakken te betalen. Kijk op de site van DUO.

  Je kunt het UAF vragen of je de kosten vergoed kunt krijgen.
  De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij:

  • hun studie
  • passend werk vinden.
 • Aanmelden, intake(toetsen) en toelating

  Stap 1: aanmelden

  Voor meer informatie mail naar vbj-vavo@alfa-college.nl.
  Om je aan te melden, klik je rechtsboven op de knop Aanmelden. Deze knop zie je alleen tijdens de periode dat je je kunt aanmelden (ongeveer van 1 april tot 20 augustus).

  Stap 2: intakegesprek

  Als je voldoet aan de toelatingseisen, ben je toelaatbaar en ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek.

  Stap 3: intaketoetsen

  Als je voldoet aan de toelatingseisen, ontvang je na het intakegesprek een uitnodiging voor de intaketoetsen:
  • er zijn verplichte intaketoetsen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
  • er zijn extra intaketoetsen voor het CCVX-programma voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde.

  Stap 4: Besluit tot toelating

  Je ontvangt per e-mail bericht over het besluit of je wel of niet bent toegelaten.
 • Start schooljaar
  Als je je hebt aangemeld voor het VBJ en bericht hebt gekregen dat je bent toegelaten en de opleiding kunt gaan volgen, krijg je eind augustus een uitnodiging voor de introductie. Tijdens de introductie krijg je je rooster en maak je kennis met de school. Deelname aan de introductie is verplicht. De eerste lesdag is meestal eind augustus.

Wil je een vraag stellen over deze opleiding?

Ga in gesprek met onze opleidingsadviseurs over deze opleiding en het Alfa-college.