Alfa-College inverted

Docent van het Jaar

Docent van het Jaar

Studenten van het Alfa-college kiezen elk jaar de Docent van het Jaar. Afgelopen maand kon iedereen zijn favoriete docent nomineren.

De top 5 van genomineerde docenten is bekend! Alle genomineerden reageerden blij verrast en voelen zich zeer vereerd.

Nu is het aan jullie om 1 docent te verkiezen als Docent van het Jaar van het Alfa-college.

Dit zijn de 5 genomineerden:
- Ingeborg Meijer
- Jeff Lekatompessy 
- Kevin Dijkema
- Matilou van Oijen
- Rolf Janssen

Wil je gelijk stemmen? Klik dan hier.  

Wil je meer weten over de docenten? 
Hieronder vertellen ze meer over zichzelf en over hun lessen.
 • Ingeborg Meijer

  Ingeborg Meijer 

  docent Verpleegkunde, locatie Kluiverboom, Groningen

  Hoe inspireer je jouw studenten?
  Mijn passie om als docent te werken is ook mijn missie: 
  Ik, als docent verpleegkunde, mag en wil een inspireerde bijdrage leveren aan het opleiden van studenten die gekozen hebben voor een zorgopleiding. Hier neem ik persoonlijke ontwikkeling van de studenten, professionele kennis en kunde vanuit mijn verpleegkundige achtergrond en onze ‘zorgmaatschappij’ in mee.

  Met mijn missie weet ik studenten te inspireren en verder te motiveren in hun keuze om de zorg in te gaan als zorgprofessional. Ik mag dit dagelijks doen met  aandacht voor studenten met mijn eigen kenmerk: positiviteit en humor. Positiviteit en humor kon ik vroeger, en nu nog steeds als verpleegkundige, inzetten in (soms zware) zorgmomenten en daarmee patiënten bereiken. Deze kernmerken zet ik nu in om studenten inspirerend les te geven.

  Ik maak gebruik van praktijkvoorbeelden en een goede inleiding. Zo kan ik een les neerzetten waarvan ik weet: dit onthouden studenten. Aangevuld met passende theorie, een inspirerende opdracht, krantenartikelen, beeldmateriaal of voorlezen uit een goed boek maakt het voor studenten vaak een plezierig leermoment. Aangepast voor de verschillen in leerjaren en opleidingsniveau.
  De studenten geven mij werkvreugde en energie. Hiervoor bedank ik ‘mijn’ studenten na een fijn en goed lesuur en eindig ik mijn dag met een glimlach. Ik mag hun docent zijn!  Dat wil ik graag uitdragen als docent van het jaar 2017.

  Klik hier om nu te stemmen.

 • Jeff Lekatompessy

  Jeff Lekatompessy 

  instructeur Sport en Aanhouding en Zelfverdediging, locatie Voltastraat, Hoogeveen

  Hoe inspireer je jouw studenten?
  Het inspireren van mijn studenten doe ik door zelf alles voor te doen en ze te helpen op alle vlakken waar ze tegenaan lopen. Tijdens de lessen gaat het niet alleen om kracht, conditie of AZV. Het is ook een middel om de studenten te laten ontwikkelen op sociaal vlak. 

  Wat vind jij belangrijk bij het lesgeven?
  Wat ik belangrijk vind tijdens mijn lessen is dat ik structuur en duidelijkheid creëer. Ook vind ik het belangrijk dat de studenten persoonlijk maar ook werkveldgericht zichzelf ontwikkelen. Het is vooral een stuk bewustwording van wat doe ik nu en wat straal ik uit. Of mijn manier van lesgeven nieuw is, dat denk ik niet. Het begint allemaal traditioneel maar naar mate het jaar vordert moeten de studenten in staat zijn om zelf bezig te gaan met het trainen van aspecten die ze nog niet helemaal onder de knie hebben.

  Wat is je passie voor het onderwijs?
  Mijn passie voor het onderwijs is dat ik de studenten kan ondersteunen en soms aan moet spreken om zich te ontwikkelen voor later. Het mooie van dit alles is dat je de studenten echt ziet veranderen van jongeren tot volwassenen.

  Klik hier om nu te stemmen.

 • Kevin Dijkema

  Kevin Dijkema 

  docent Engels en mentor bij ICT-opleidingen, locatie Boumaboulevard, Groningen

  Hoe inspireer je jouw studenten?
  Ik denk voornamelijk door mijn passie, enthousiasme en gedrevenheid voor mijn vakgebied (onderwijs en Engels) uit te stralen op mijn studenten. Wij leiden studenten op voor een beroep dat zij zelf gekozen hebben en niets is belangrijker om als rolmodel zelf die passie te laten zien.

  Wat vind je belangrijk bij het lesgeven? 
  Het allerbelangrijkste vind ik duidelijkheid en structuur. Ik werk met studieplanners waarop studenten precies kunnen zien wat ze elke week gaan doen. Naast de studieplanners zie je duidelijkheid en structuur terug in mijn lessen door een soortgelijke opbouw die ik elke les hanteer. Ook vind ik het belangrijk dat studenten zelf nadenken door bijvoorbeeld hen te vragen wat zij denken wat het lesdoel is.

  Waarom komen studenten met plezier bij jou in de les? 
  Ik probeer ze zoveel mogelijk het gevoel te geven dat ik ze écht iets wil leren. Het is niet zomaar een boek doorwerken en opdrachten maken, maar ik wil dat ze de taal daadwerkelijk kunnen toepassen zodat ze hier later iets aan hebben. Om dit te kunnen, probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten op de individuele student door te differentiëren op niveau. Zo heb ik in mijn eerstejaars niveau 3- en 4-klassen een kleurensysteem dat ik hanteer. De studenten worden door mij in een kleur gecategoriseerd (oranje, groen of blauw) op basis van hun resultaten. Studenten die moeite hebben met Engels komen in oranje. Zij krijgen tijdens de lessen meer uitleg en feedback van mij. Studenten in groen hebben laten zien dat zij meer zelfstandig door de opdrachten heen kunnen werken. Studenten in blauw kunnen meer aan en laat ik werken op een niveau hoger (B2 van het ERK). Op deze manier probeer ik iedereen gemotiveerd te houden voor mijn lessen.
  Daarnaast denk ik dat studenten met plezier naar mijn les komen, omdat ik respect voor ze heb. Ik probeer zoveel mogelijk met studenten om te gaan alsof het beginnend beroepsbeoefenaars zijn (wat feitelijk gezien ook zo is…). Een voorbeeld hiervan is dat ik ze expliciet geen leerlingen noem, maar juist studenten. Ik wil het signaal afgeven dat we professioneel met elkaar om moeten gaan. Ik investeer in hen dus ik verwacht ook een investering van hun kant.

  Pas je nieuwe (didactische/onderwijs) technieken toe?
  Ik probeer zoveel mogelijk iets te doen met onderwijsvernieuwing. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van Kahoot-quizzen, maar ik probeer ook verder te kijken. Zo ben ik momenteel bezig om VR (virtual reality) in te zetten voor mijn lessen op het gebied van gespreksvaardigheid. Een eerstejaars student ICT helpt mij hier goed mee!

  Wat is je passie voor het onderwijs?
  Al sinds de tweede klas van het vmbo (TL) wist ik dat ik docent Engels wilde worden. Ik kon prima naar de havo, maar ik koos er toch voor om via het mbo naar mijn einddoel te gaan. Ik wilde graag onderwijservaring opdoen en ik ben ontzettend blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Juist met mijn bagage heb ik het idee dat ik goed aansluit bij mijn studenten. Ik ben zelf nog (relatief) jong en ik heb een route bewandeld waar zij zich mee kunnen identificeren. Ik hoop hiermee studenten te kunnen inspireren om te gaan voor wat ze graag willen. Alles is mogelijk zolang je de passie hebt om het te kunnen realiseren.    

  Klik hier om nu te stemmen.

 • Matilou van Oijen

  Matilou van Oijen 

  docent bij de opleidingen Schoonheidsverzorging en Verzorging en Verpleging, locatie Kluiverboom, Groningen

  Hoe inspireer jij jouw studenten?
  Ik inspireer mijn studenten door mijn enthousiasme in mijn werk over te brengen op de leerling en op hun studietraject.
  Met het vertellen van praktijkvoorbeelden (door de studenten en door mijzelf) maak ik de lessen levendig, begrijpelijk en uitdagend waardoor de onderwerpen dichterbij de studenten komen. De nieuwsgierigheid naar praktijkvoorbeelden maakt de les ook vaak interactief.
  De theoretische en praktische kennis wordt hierdoor aangevuld op een manier die passend is bij hun niveau en bij hun belevingswereld. Het leer- en leefklimaat in de les wordt daardoor als plezierig ervaren met het gevolg dat studenten graag naar de les komen
  Ik inspireer de studenten verder door ze positief tegemoet te treden, kansen te (laten) zien en succes te laten ervaren.
  Didactische werkvormen wisselen elkaar vaak af. Het is afhankelijk van het onderwerp, de doelgroep, leeftijd, niveau, het doel waar we naar toe werken, de mogelijkheden die er zijn, etc.
  Het varieert van individueel, groepsmatig, theoretisch, praktisch, presenterend, filmend, werkstukken, creatief, verbaal , non-verbaal, digitaal.
   
  Wat is je passie voor het onderwijs?
  Mijn passie ten aanzien van het uitvoeren van mijn lessen, het overdragen van kennis en het begeleiden van een student in het hele proces is groot, waarbij mijn positiviteit en mijn energie als fundering altijd aanwezig is.
  Ik beleef er veel plezier aan om deel te nemen aan het proces van de student/beginner naar een professioneel uitvoerder van het beroep.
  Het geeft veel voldoening om een student succes te laten ervaren; zowel in de persoonlijke ontwikkeling als het succes in het studietraject is boeiend.
  Mijn passie voor het onderwijs in deze beroepen wordt tevens gedreven door het feit dat ik beide beroepen heb uitgevoerd: ik ben verpleegkundige, schoonheidsspecialiste en ook docent. 
  De ervaring die ik opgedaan heb tijdens de uitvoering in deze beroepen heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om een goede opleiding te hebben als basis om door te kunnen groeien naar een goede beroepsuitoefenaar. Daar hoort een persoonlijke ontwikkeling ook zeker bij.
  De rode draad door mijn werkzaamheden is de relatie met de student. De relatie met de student is voor mij belangrijk. De relatie die ik heb met studenten gaat op een natuurlijke en laagdrempelige manier. Ze komen makkelijk en snel naar me toe.
  Ik wil dat we elkaar zien, horen, begrijpen en elkaar kunnen vinden en samen succes kunnen gaan beleven.

  Klik hier om nu te stemmen.

 • Rolf Janssen

  Rolf Janssen 

  docent Uniformberoepen, locatie Voltastraat, Hoogeveen

  Functie
  Ik ben docent Uniformberoepen in Hoogeveen. Mijn vakgebied is Beveiliging (niveau 2) en Handhaving (niveau 3). Daarnaast ben ik ook stagebegeleider en verzorg ik de voorlichting op VMBO-scholen. De vakken die ik geef zijn: wetgeving, beveiligingsleer, praktijktraining met rolspellen en Identiteit. Deze laatste is door mijzelf ontwikkeld en richt zich in hoofdzaak op herkennen van je eigen ik en de ik in de ander. Ook je geloofsovertuiging krijgt daarin wat aandacht en het heeft  raakvlakken met burgerschap. Van veel studenten krijg ik de terugkoppeling dat ze dit zinvolle/waardevolle lessen vinden, een enkeling heeft een ander mening.

  Hoe inspireer jij jouw studenten?
  Ik denk dat ik dit doe door oog te hebben voor het individu. Ze een gevoel van veiligheid te geven in mijn lessen. Hen de ruimte geven zichzelf te mogen zijn en dat iedereen waardevol is, ook al kom je niet goed mee of lig je minder goed in de groep. Vooral wetgeving is natuurlijk een saai en zwaar vak. Met praktijkvoorbeelden (ook door henzelf aangedragen), met filmmateriaal en in spelvorm (zelf ontworpen) weet ik over het algemeen hun aandacht er bij te houden. Ik probeer hen de logica er van in te laten zien. Veel nieuwe didactische technieken pas ik niet toe, mijn lessen zijn veelal erg klassikaal.

  Wat vind ik belangrijk bij het lesgeven?
  Eigenwaarde, gevoel van veiligheid, respect voor de ander. Vrijheid om overal met mij over te kunnen praten. Dit doen studenten dan ook echt, met de meest veelzijdige onderwerpen. Ik merk dat studenten mij vaak komen opzoeken als ze ergens tegenaan lopen bij hun studie, maar ook als ze persoonlijk met een probleem zitten. Alleen al als luisterend oor er voor hen zijn, zonder te oordelen of te veroordelen. Natuurlijk geef ik desgevraagd ook wel advies.

  Wat is je passie voor het onderwijs?
  Ik vind het heerlijk om met jongeren te werken en mijn kennis en ervaring met hen te kunnen delen. Met het bedrijfsleven heb ik ook nog regelmatig contact en samen met hen onderzoek ik vaak mogelijkheden onze opleidingen nog beter te laten aansluiten bij het vakgebied.

  Klik hier om nu te stemmen.