Alfa-college

Terugkoopregeling

Terugkoopregeling

 

Als tijdens je opleiding een boek of licentie (leermiddel) van de leermiddelenlijst niet is gebruikt of is ingezet tijdens de periode dat de student stond ingeschreven, dan compenseren we studenten hiervoor. Je kunt de waarde van het boek of de licentie vergoed krijgen door gebruik te maken van de terugkoopregeling. Ongebruikte leermiddelen zijn onderwijsbenodigdheden die je tijdens de duur van je opleiding nooit hebt gebruikt omdat de leerstof die daarin staat niet is behandeld.

Terugkoopregeling
Om in aanmerking te komen voor de terugkoopregeling, vraagt de student bij de coach of mentor wie de opleidingsmanager is en meldt de student bij de opleidingsmanager welke leermiddelen niet zijn gebruikt. De opleidingsmanager gaat samen met de docenten van de opleiding na of de melding terecht is. Daarna informeert de opleidingsmanager de student hierover en over eventuele vervolgstap(pen). Blijkt de melding terecht te zijn, dan zal de student (na inlevering van het leermiddel of eventueel het overleggen van de factuur) financieel worden gecompenseerd. De melding gaat ook naar de regisseur Schoolkosten. Daarnaast besteedt de opleidingsmanager in de jaarlijkse evaluatie van de opleiding aandacht hieraan en neemt maatregelen om te voorkomen dat leermiddelen ongebruikt blijven.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed