Alfa-college
 • Iets voor jou?
  - Je wilt technische kennis en inzicht in constructies krijgen.
  - Je wilt leren wat je allemaal met hout kunt doen.
  - Je wilt leren omgaan met verschillende gereedschappen.
  - Je wilt offertes leren maken.
  - Je vindt samenwerken met andere vakmensen leuk.

  Volg de opleiding Timmerman!
 • De opleiding
  Deze opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Je kunt de opleiding Timmerman volgen in Hardenberg en in Nieuwleusen. Deze twee locaties hebben goed uitgeruste werkplaatsen. Tijdens je opleiding krijg je begeleiding van onze vakbekwame instructeurs.

  De opleiding is opgebouwd uit modules. Je sluit elke module af met een praktijktoets en een theorietoets. Je voert twee praktijktoetsen uit in de bouwwerkplaats van het Regionaal Techniek Centrum (RTC). Binnen de kaders van het competentiegericht opleiden word je theoretisch en praktisch opgeleid tot timmerman.

 • Vakken

  Vakonderdelen

  Tijdens de opleiding krijg je de vakonderdelen:
  - betonfunderingen
  - prefabelementen
  - uitzetten en stellen van profielen en kozijnen
  - dakwerk
  - aftimmeren
  - afhangen en sluitbaar maken
  - plafonds, scheidingswanden en gevelbekleding
  - machinale houtbewerking
  - kozijnen maken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Regionaal Techniek Centrum
  Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) is een samenwerking van ondernemers in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Jongeren kunnen bij het RTC een praktijkgerichte technische opleiding op mbo-niveau volgen. Het RTC werkt nauw samen met het vmbo-onderwijs en het mbo-onderwijs. Deze intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs maakt het RTC uniek in de regio.

  100% procent ervaring

  Je wilt je voorbereiden op je toekomst? Je wilt weten hoe het er in een bedrijf aan toegaat? Je wilt leren van én in situaties die de praktijk zo dicht mogelijk benaderen? Dat kan: via het RTC! Leren in de praktijk! Je volgt theorie- en praktijklessen, die passen bij jouw talenten. Je doet praktijkervaring op bij een leerbedrijf. Je vaardigheden worden optimaal ontwikkeld door een samenwerking tussen RTC, ROC en het bedrijfsleven.
 • BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)

  Jaar 1 - Hardenberg

  In het eerste jaar in Hardenberg:
  • de ene week 2 dagen theorie + 3 dagen praktijkscholing op het RTC
  • de andere week 5 dagen werken bij een bouwbedrijf

  Jaar 1 - Nieuwleusen

  In het eerste jaar in Nieuwleusen ziet je week er als volgt uit:
  • 1 dag theorie + 1 dag praktijkscholing
  • 3 dagen werken bij een bouwbedrijf

  Jaar 2 (Hardenberg + Nieuwleusen)

  • 1 dag per week theorie
  • de andere 4 dagen werken bij een bouwbedrijf

  Het bouwbedrijf is een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf.

  Dienstverband leerbedrijf

  Je krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden bij één van de opleidingsbedrijven binnen het RTC. Tijdens je opleiding verdien je een salaris dat vastgelegd is in de bedrijfstak-cao.

  Jouw voordelen
  - baangarantie voor de duur van de opleiding
  - werken en leren in de regio
  - goede contacten met het bedrijfsleven
  - kleinschaligheid
  - goede begeleiding door erkende praktijkopleiders
 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - diploma vmbo-bb, -kb, -gl of -tl
  - diploma Entree-opleiding
 • Na je opleiding
  Als gediplomeerd Timmerman niveau 2 kun je meteen aan het werk, of je leert door voor Allround timmerman niveau 3.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:

   

  • gereedschappen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • werkkleding

  In de verschillende CAO’s is vastgelegd wat de werkgever (het RTC) moet verstrekken en wat de werknemer (student) zelf moet aanschaffen. Bij de start van de opleiding krijg je hier informatie over. 

   

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Helaas is er voor deze opleiding geen studiebijsluiter beschikbaar. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?