Alfa-college
GRONINGEN, BOL, BBL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker stimuleer je de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 12 jaar. Je hebt opvoedende en verzorgende taken en sommige kinderen en jongeren geef je extra begeleiding. Je werkt samen met andere professionals. Hierdoor is bij jou ieder kind en elke jongere veilig.

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het interessant om te zien hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen
  - Je wilt een professionele bijdrage leveren aan hun ontwikkeling
  - Je maakt gemakkelijk contact met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers
  - Je werkt graag samen met collega’s
  - Je onderhoudt het netwerk van de kinderopvang, bijvoorbeeld basisscholen en Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  - Je vindt het leuk om activiteiten te leiden en te organiseren

  Herken jij jezelf hierin? Dan is de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker iets voor jou
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Belangrijke thema’s leerjaar 1

  Je leert basisvaardigheden waarbij we veel aandacht besteden aan de thema’s:
  - communicatie
  - pedagogiek
  - ontwikkelingspsychologie
  - methodisch werken
  - expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  - zorg

  Competenties waaraan je werkt

  Je werkt op school en tijdens de stage aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.

  Voorbeelden van competenties:
  - begeleiden
  - samenwerken
  - presenteren
  - formuleren en rapporteren
  - aandacht en begrip tonen
  - reflecteren

  Het Alfa-college geeft deze competenties in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht. Je hebt een vaste studieloopbaanbegeleider en je competentieopdrachten en vorderingen worden vastgelegd in een verzamelmap: het portfolio. Je studieloopbaanbegeleider en jij bespreken een aantal malen per jaar de inhoud van je portfolio.
 • Projecten

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.


  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.
 • Leerweg

  Bij de BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste leerjaar loop je één dag per week stage. In het tweede en derde leerjaar ga je 2 tot 3 dagen per week naar stage. 

 • Vooropleiding en toelating

  Voor de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma van een verwante vakgerichte opleiding op niveau 2

 • Na je opleiding

  Aan het werk

  Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je in:
  - een kinderdagverblijf
  - een peuterspeelzaal
  - de voorschool
  - de buitenschoolse opvang
  - een integraal kindercentrum/brede school
  - de meer specialistische kinderopvang
  - een jeugdinstelling

  Je houdt je bezig met pedagogisch-verzorgende taken.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • lesgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Lesgeld

  Lesgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en lesgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?