Alfa-college
HOOGEVEEN, BBL, BOL, niveau 2, opleidingsduur 2 jaar

Helpende Zorg en Welzijn

Als helpende Zorg en Welzijn vind je het fijn om je handen uit de mouwen te steken voor andere mensen. Je ondersteunt ze bij hun hobby’s en je helpt ze bij het eten, drinken, wassen en aankleden, opruimen, boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en tafel dekken.

 • Iets voor jou?
  - Je komt graag met verschillende mensen in contact
  - Je wilt afwisselend werk
  - Je vindt het leuk om met oudere mensen en jonge kinderen om te gaan
  - Je bent geïnteresseerd in wat andere mensen te vertellen hebben
  - Je bent geduldig

  Dan ben je met je dienstverlenende instelling helemaal op je plek! Let op: het is belangrijk dat je gezond bent en stevig in je schoenen staat.
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Tijdens de opleiding Helpende Zorg en Welzijn werk je aan beroepstaken die je nodig hebt voor de praktijk. Denk aan ondersteuning bieden bij het huishouden en wonen. Maar ook aan zorg verlenen aan patiënten, het werk plannen, mensen verzorgen en activiteiten helpen organiseren en begeleiden. Bij voldoende resultaten en een positief advies van de opleiding, is de mogelijkheid aanwezig om na het behalen van het diploma door te stromen naar het tweede leerjaar van een niveau 3 traject.

  Coach

  Je hebt een vaste coach/docent die je vorderingen en voortgang in de opleiding met je bespreekt. Je resultaten worden bijgehouden in een rapportage, die je elke 10 weken met je coach/docent bespreekt. Je laat in die gesprekken zien wat je al kunt en waar nog extra aandacht voor nodig is om te leren. Het gesprek is ook bedoeld om te ontdekken wat je mogelijkheden verder nog zijn.
 • Dienstverlenende beroepen

  Het Alfa-college in Hoogeveen biedt zeven niveau 2-opleidingen aan onder de noemer ‘Dienstverlenende beroepen’.

  Het eerste jaar maak je kennis met alle opleidingsrichtingen en de daarbij behorende beroepen. Dit zijn Gastheer/-vrouw, Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening, Medewerker secretariaat en receptie, Logistiek medewerker, Medewerker (financiële) administratie en Verkoper. Zo ontwikkel jij je tot een breed inzetbare medewerker waar het werkveld om vraagt. Het is een gevarieerd programma waarin veel aandacht is voor praktijkgericht leren. Ook doe je basiskennis en –vaardigheden op. Na een jaar kies je definitief voor een opleidingsrichting en ga je je specialiseren.

 • Vakken
  Je krijgt les in de volgende beroepstaken:
  - Huishouding
  - Koken
  - Basiszorg
  - Interactie en samenwerking
  - Opvoeding en ontwikkeling
  - Loopbaan en burgerschap

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BBL

  Als je de bbl-opleiding volgt, heb je een werkplek nodig voordat je met de opleiding start. Je werkt of loopt stage voor minimaal 3 dagen per week. Daarnaast ga je 1 of 2 dagen naar school. Deze opleiding duurt 2 jaar.


  BOL

  Als je start met de bol-opleiding heb je het eerste jaar een halfjaar lang 2 dagen in de week stage. Het andere half jaar ga je volledig (5 dagen per week) naar school. Je loopt in het eerste schooljaar vooral stage in de welzijnssector (basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang). Gedurende je stage ga je 3 dagen per week naar school.

  Bijzondere stage: leerafdeling

  Als je liever direct bij een instelling aan de slag wilt, dan is een leerafdeling misschien iets voor jou. Een leerafdeling is een nieuwe manier van praktijkgericht leren. Tijdens je opleiding werk en leer je volledig in de praktijk. Je kunt aan de slag in de thuiszorg, een verzorgingshuis of ziekenhuis, maar ook het meelopen in een jongerencentrum, school of kinderdagverblijf is mogelijk.

  Een werkbegeleider van de afdeling begeleidt je. Een docent/coach van het Alfa-college geeft les op de werkvloer over bepaalde onderwerpen en zal de stagiaires coachen. Woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis, locatie de Vecht, heeft een leerafdeling. Zo'n zes tot acht studenten krijgen gedurende een langere periode de kans om bij deze organisatie te werken en te leren. Onze docenten geven les op deze locatie, zodat theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten.

 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  - mbo-diploma niveau 1 (Entree-opleiding)

  In Hoogeveen is het eerste leerjaar breed georiënteerd.
  In het tweede leerjaar specialiseer je je in het gekozen uitstroomprofiel.
 • Na je opleiding

  Aan het werk

  Er is veel vraag naar mensen die willen werken in de zorg. Als helpende Zorg en Welzijn werk je in bijvoorbeeld de thuiszorg, een verzorgings- of verpleeghuis, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Je helpt mensen bij het wassen en aankleden, je biedt hulp bij het wassen en bij klusjes in het huishouden.

  Verder leren

  Als je verder wilt leren, ga je bijvoorbeeld de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg & Verzorgende IG niveau 3 doen.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?