Alfa-College inverted
GRONINGEN, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen help en ondersteun je bijvoorbeeld (dementerende) ouderen, mensen met een psychische beperking, asielzoekers, verslaafden of dak- en thuislozen bij hun dagelijkse leven. Je helpt ze zo zelfstandig mogelijk te zijn.

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je helpt graag mensen zo veel mogelijk zelf te doen
  - Je wordt blij van het oplossen van problemen van mensen
  - Je vindt het leuk om te communiceren met verschillende mensen
  - Je bent geduldig
  - Je bent flexibel en creatief
  - Je neemt graag het initiatief
  - Je bent een doorzetter

  Herken jij jezelf hierin, dan is werken als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen iets voor jou!
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Tijdens het eerste leerjaar leer je onder andere de volgende basisvaardigheden die betrekking hebben op specifieke doelgroepen:
  - sociaal-communicatieve vaardigheden
  - persoonlijke verzorging
  - leefomgeving
  - dagbesteding(spel, beeldende vorming, muziek en drama)
  - methodisch werken

  Competenties waaraan je werkt

  Je werkt op school en tijdens de stage aan opdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is. Je hebt een vaste Studieloopbaanbegeleider (Slb'er). Met je vaste Slb’er bespreek je een aantal keer per jaar jouw leerproces en dit wordt vastgelegd.

  Voorbeelden van competenties:
  - begeleiden
  - samenwerken
  - presenteren
  - formuleren en rapporteren
  - aandacht en begrip tonen
  - reflecteren

  Het Alfa-college geeft deze competenties in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht.

 • Vakken

  Beroepsspecifieke vakken

  - Sociaal-communicatieve vaardigheden
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Methodisch werken
  - Dagbesteding (waaronder spel, drama, beeldende vorming, muziek)
  - Persoonlijke verzorging
  - Studie Loopbaan-uren


  Algemene vakken in het mbo

  - Nederlands
  - Engels
  - Rekenen
  - Sport: Fit for Life
  - LB: Loopbaan en Burgerschap

  De algemene vakken en de beroepsspecifieke vakken zijn even belangrijk voor het halen van je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BOL

  In het eerste leerjaar doe je werkervaring op bij een stage instelling van ongeveer 1 dag per week. In het tweede en derde leerjaar ga je 2 tot 3 dagen per week naar stage. Per locatie kan de stage verschillend zijn. Als je een bol-opleiding volgt, helpt de school mee met het zoeken naar een erkend stageadres.


  BBL

  Volg je de bbl-opleiding dan regel je zelf een werkplek voor minimaal 20 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen naar school.
 • Vooropleiding
  Voor de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
   - vmbo-kb, -gl, -tl
   - mavo
   - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
   - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
   - diploma van een mbo-opleiding op niveau 3 (bijvoorbeeld: diploma Maatschappelijk Zorg/Verzorgende-IG niveau 3)

  Toelating

  Voor deze opleiding moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Je maakt een toets voor Nederlands en je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Om in aanmerking te komen voor een kennismakingsgesprek is het een voorwaarde dat je een werk-leerplaats hebt, die voldoet aan de erkende eisen. Dit kan een betaalde werkplaats zijn maar ook een onbetaalde van minimaal 18 uur. De werkgever bepaalt of het een bbl-werkplaats betreft. Plaatsing binnen onze bbl-opleiding hangt ook af van het aantal beschikbare plaatsen.

 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Hbo Social Work (voorheen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).


  Aan het werk

  Wanneer je kiest voor persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, werk je met (dementerende) ouderen, mensen met een psychische beperking, asielzoekers, verslaafden of dak- en thuislozen. Je ondersteunt de cliënten in hun woonomgeving en dagbesteding en bent voortdurend bezig hen te activeren, ondersteunen, verzorgen, motiveren en coachen. Je herkent gedrags- en gezondheidsproblemen en houdt rekening met de vragen, behoeften, voorkeuren, achtergronden en cultuur van de cliënten.

 • Studiekosten
  Voor je opleiding betaal je:
  - les- of cursusgeld
  - kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  - een vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld op de site van DUO

  Meer info

  De kosten voor lesmateriaal en de vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen we je alles wat je nog wilt weten over de studiekosten. Kijk voor details over kosten voor lesmateriaal op de site van Studers.  
 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?