Alfa-college
GRONINGEN, BBL, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Werken in de maatschappelijke zorg betekent direct werken met cliënten. Hierbij speel jij als beroepskracht maatschappelijke zorg een belangrijke rol. Jouw kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. 

De lessen sluiten goed aan op De Praktijk

De lessen sluiten goed aan op het werkveld

Sluiten
Ik heb voor de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen gekozen omdat het een brede opleiding is waarin je met verschillende doelgroepen leert werken. Denk bijvoorbeeld aan daklozen, vluchtelingen en mensen met een beperking of taakstraf. 
De lessen sluiten goed aan op het beroep en toekomstig werkveld. De docenten stellen ons keer op keer de vraag hoe we een bepaalde situatie bij een andere doelgroep aanpakken. Dat zet je echt aan het denken.

We krijgen verschillende creatieve vakken. Tijdens een stuk spelen bij het vak drama, moeten we rekening houden met praktische dingen. Iemand in een rolstoel bijvoorbeeld, is langzamer en heeft misschien hulp nodig. Dat heeft ook invloed op wat je zegt en hoe je iets zegt.
De vakken methodiek en communicatie vind ik erg interessant. Deze heb je nodig voor werk en stage. Mijn stage in een zorginstelling voor ouderen was heel leerzaam, want nu weet ik dat ik van meer uitdaging hou. Ik zie ernaar uit om met jongeren of verslaafden te werken. Graag wil ik mensen begeleiden die een hulpvraag hebben en mensen met problemen weer voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.

Maaike Wolda
Student opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 

 

 • Iets voor jou?
  - Je helpt mensen graag zo veel mogelijk zelf te doen
  - Je vindt het fijn om uit te zoeken wat de mogelijkheden van mensen met een beperking zijn
  - Je vindt communiceren met verschillende mensen leuk
  - Je wordt blij van het samen oplossen van problemen van mensen
  - Je bent geduldig
  - Je bent een doorzetter
  - Je bent flexibel
  - Je bent geïnteresseerd in het gedrag van mensen

  Herken je jezelf hierin, dan is de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (maatschappelijke zorg) misschien iets voor jou.
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Specifieke doelgroepen

  Wanneer je kiest voor specifieke doelgroepen, werk je met (dementerende) ouderen, mensen met een psychische beperking, asielzoekers. Soms is ook het mogelijk om met verslaafden of dak- en thuislozen te werken. Je activeert, ondersteunt, verzorgt, motiveert en coacht de cliënten in hun woonomgeving en dagbesteding. Je herkent gedrags- en gezondheidsproblemen en houdt rekening met de vragen, behoeften, voorkeuren, achtergronden en cultuur van de cliënten.

  Opleidingsstructuur

  In het eerste leerjaar word je breed opgeleid zodat je de basis van het werken met mensen in theorie goed beheerst. Aan het eind van het eerste jaar maak met je coach een definitieve keuze voor één van de twee beroepsprofielen. Vanaf dat moment worden de vakken specifiek aangeboden voor het beroepsprofiel dat je gekozen hebt. Door middel van keuzedelen in het tweede en derde leerjaar kun je je nog verder specialiseren in deze beroepen.  

 • Vakken

  Tijdens deze opleiding volg je onder andere de vakken:

  - Communicatie
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Agogiek
  - Dagbesteding
  - Expressie (waaronder spel, drama, beeldende vorming, muziek)
  - Persoonlijke verzorging
  Studieloopbaanbegeleiding

   

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. De keuzedelen voor deze opleiding zijn onder andere:

  - Doorstroom hbo
  - Ernstig meervoudig beperkten
  - Wijkgericht werken
  - Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  - Jeugd- en opvoedhulp
  - Ouder wordende mens met een verstandelijke beperking
  - Persoonlijk profileren
  - Gezonde leefstijl

 • Opleiding in beeld - video's

  Maaike Wolda vertelt over de opleiding


  NL Doet

  Eerstejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) doen jaarlijks mee aan een NL doet-activiteit. In maart 2019 staken ze de handen uit de mouwen bij ’s Heeren Loo in Bedum, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze fristen de buitenboel op, maakten terrassen schoon, schoffelden de tuintjes, pootten plantjes, regen pinda’s met cliënten, etc.

  Docent Joke Poel: "Zo leren ze op een actieve manier wat het belang is van maatschappelijke participatie. Voor sommigen is het ook een eerste kennismaking met de doelgroep en wie weet gaat een aantal studenten hier stage lopen. Voor derdejaars student Tom was het zelfs een examenopdracht en hij is met vlag en wimpel geslaagd!"

   

 • Leerweg

  BOL

  Naast de theorie- en praktijklessen op school ga je ook veel praktijkervaring opdoen in de beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Inzet, samenwerken en initiatief nemen zijn niet alleen van belang op school, maar zeker ook tijdens de stage. We vragen hierin een professionele beroepshouding van jou.

  Gedurende de opleiding ga je in het eerste jaar (vanaf november) twee dagen per week op stage. In het tweede jaar loop je het eerste half jaar twee dagen stage per week en daarna drie dagen stage. In het derde leerjaar loop je drie dagen stage per week en doe je examen in de beroepspraktijk.

  BBL

  Volg je de bbl-opleiding dan regel je zelf een werkplek voor minimaal 18 uur per week. Daarnaast ga je 1 dag per week naar school.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor Maatschappelijke zorg heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma niveau 2
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Hbo Social Work.

  Aan het werk

  Met het diploma Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kun je aan het werk met één van de hiervoor genoemde doelgroepen. 

 • Schoolkosten

  Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen beschikken over alle middelen die je nodig hebt om de praktijklessen te volgen. Er zijn ook kosten voor jou als student.

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.
 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?