Alfa-college
HARDENBERG, Cursus

Staatsexamen Hardenberg

Inburgeren met Staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding (mbo) wilt doen of als je wilt gaan studeren. Ook als je opgeleid bent voor een baan op een middelbaar of hoger niveau kun je het Staatsexamen NT2 doen. Je leert dan Nederlands op een hoger niveau. Met een NT2-diploma ben je ingeburgerd.

In het kort

 • Opleidingssoort

  Cursus

 • Lesmoment

  In overleg

 • Vooropleiding

  n.v.t.

 • Duur

  Cursistafhankelijk

 • Locatie

  Hardenberg

 • Resultaat

  Afronding inburgeringsplicht

 • Studielast

  7,5 uur les per week

 • Startdata

  In overleg

 • Kosten

  Kosten worden vergoed vanuit DUO lening

 • Cursus

  Het Staatsexamen heeft twee varianten, Programma I en II. Als je bent geslaagd voor het Staatsexamen heb je aan jouw inburgeringsverplichting voldaan.

  Staatsexamen 1 (van taalniveau A2 naar B1)

  Programma I toetst of je het Nederlands voldoende beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding (mbo) te volgen op dit niveau.

  Staatsexamen 2 (van taalniveau B1 naar B2) 

  Programma II toetst of je het Nederlands voldoende beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair (wo-) niveau.

  Inburgeren via het Alfa-college

  Het Alfa-college helpt je met het aanvragen van een lening bij DUO. Verder krijg je:

  • begeleiding tijdens de cursus
  • voortgangstoetsen 
  • hulp bij examens aanvragen.
 • Onderdelen

  Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: 

  • lezen
  • luisteren
  • spreken 
  • schrijven.

  Inburgeringsplichtig vóór 2015

  Werd je vóór 2015 inburgeringsplichtig? Je doet alleen het Staatsexamen NT2. Als je slaagt, krijg je 4 certificaten. De certificaten moet je inwisselen voor het NT2-diploma. Het inwisselen van de certificaten kost tijd. Je moet de certificaten zo snel mogelijk inwisselen voor een diploma, anders kun je een boete krijgen. Heb je het NT2-diploma? Dan ben je ingeburgerd. 

  Inburgeringsplichtig na 1 januari 2015

  Werd je na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doe je naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens:

  • Kennis Nederlandse maatschappij
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Slaag je voor de examens, dan krijg je het inburgeringsdiploma. Je NT2-diploma ontvang je natuurlijk ook. 

 • Niveau
  • Je kiest voor programma I als je vakgericht werk wilt gaan doen, of daarvoor een opleiding wilt volgen (mbo)
  • Programma II volg je als je werk op hbo- of universitair niveau wilt gaan doen of een opleiding wilt volgen op het hbo of de universiteit (wo).

  Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

  Werd je na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doe je naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens:

  • Kennis Nederlandse maatschappij
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Via een kennismakingsgesprek en kennismakingsgesprektoets bekijken we welk programma geschikt is voor jou en welke onderdelen je (nog) moet volgen.

  We houden rekening met:

  • hoe goed je de taal al spreekt
  • hoe snel je kunt en wilt leren
  • hoeveel tijd je zelf kunt en wilt besteden aan de lessen.

  Taalniveaus
  We gaan uit van de taalniveaus volgens het Europees ReferentieKader (ERK) - in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR of CEF).

 • Vervolgstappen
  Slaag je voor de examens, dan krijg je het inburgeringsdiploma. Je NT2-diploma krijg je natuurlijk ook. 
 • Kosten

  Hoeveel de cursus kost hangt af van hoe lang je nodig hebt om het goede niveau te halen. In het kennismakingsgesprek kijken we hoe lang je ongeveer nodig hebt. Veel hangt af van je inzet, prestatie en motivatie.

  Inburgeren kost geld. Je moet de kosten voor de cursus en het examen betalen. Het Alfa-college is een goedgekeurde school. Daarom kun je bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen