Alfa-college

In het kort

 • Opleidingsoort

  Werken en leren (BBL)

 • Duur

  2 jaar

 • Locatie

  Groningen

 • Resultaat

  Diploma

 • Startdata

  Vanaf september 2021

 • Kosten

  €612 (schooljaar 2021-2022)

 • Iets voor jou?
  - Je hebt interesse in mensen en vooral kinderen
  - Je luistert en communiceert goed
  - Je bent flexibel
  - Je bent creatief
  - Je neemt graag het initiatief
  - Je bent een doorzetter
  - Je vindt het leuk om jezelf beter te leren kennen

  Herken jij jezelf hierin? Dan is de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang iets voor jou.
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  De officiële naam van deze opleiding is Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang). Deze naam komt op je diploma te staan.

  Algemeen eerste jaar: pedagogisch werk

  De opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang valt onder de opleidingsrichting pedagogisch werk. In het eerste leerjaar word je breed opgeleid zodat je de basis van het werken met kinderen in theorie goed beheerst.

  Aan het begin van de opleiding kies je één van deze drie richtingen:
  - Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
  - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)
  - Onderwijsassistent (niveau 4)

  Vanaf dan krijg je vakken specifiek voor het beroep dat je gekozen hebt. Met extra vakken (keuzedelen) in het tweede en derde leerjaar kun je je nog verder specialiseren in deze beroepen.

  Tijdens dit eerste leerjaar leer je basisvaardigheden en theorie die belangrijk zijn voor het werken met kinderen:
  - communicatie
  - pedagogiek
  - ontwikkelingspsychologie
  - expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  - zorg

 • Vakken

  Tijdens de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang krijg je onder andere de vakken:
  - Pedagogiek
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Methodiek
  - Spel
  - Drama
  - Muziek
  - Studieloopbaan (SLB)
  - Engels
  - Sport: Fit for Life

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.


  Competenties

  Je werkt aan de volgende eigenschappen en vaardigheden:
  - begeleiden
  - samenwerken
  - presenteren
  - formuleren en rapporteren
  - aandacht en begrip tonen
  - reflecteren

  Deze competenties krijgen in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht.
 • Vooropleiding

  Voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma van een verwante vakgerichte opleiding op niveau 2

 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je stroomt door naar een opleiding op niveau 4. Denk bijvoorbeeld aan Onderwijsassistent of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

  Aan het werk

  Je zorgt voor een veilige, gezellige en uitdagende leefomgeving en hebt geregeld contact met ouders. Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen die aan je zorgen zijn toevertrouwd, altijd in samenwerking met anderen. Je werkt bijvoorbeeld op een:
  - kinderdagverblijf
  - peuterspeelzaal
  - voorschool
  - buitenschoolse opvang
  - basisschool
 • Cursusgeld

  Voor je opleiding betaal je:

  • Cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • kosten voor de aanschaf van een laptop.

  Cursusgeld

  Cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Zo vind je snel informatie die belangrijk kan zijn als je moet kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook gemakkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak de studiebijsluiter genoemd.

  Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?