Alfa-college

Persberichten

Perswoordvoering

Cursisten en project Alfa-college genomineerd voor landelijke TaalHeldenprijzen

| Lees voor

GRONINGEN – Namens het Alfa-college zijn cursisten Henk Bruinink en Henk Bijholt en het project DigiTaalBeter genomineerd voor de landelijke TaalHeldenprijzen. Bij de Groningse TaalHeldenverkiezingen wonnen Henk en Henk als duo in de categorie cursist en DigiTaalBeter in de categorie Bruggenbouwer. De TaalHeldenprijs is door de Stichting Lezen & Schrijven in het leven geroepen om mensen en organisaties in het zonnetje te zetten die zich inzetten voor het terugdringen én voorkomen van laaggeletterdheid. Op dinsdag 3 maart reikt prinses Laurentien in Den Haag de prijzen uit.

Alfa-college start met nieuwe opleiding Medewerker Kinderopvang Onderwijs en Bewegen

| Lees voor

GRONINGEN – Het Alfa-college start in het schooljaar 2020-2021 als eerste ROC van Nederland met de nieuwe BOL-opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen. De opleiding is een combinatie van werken met kinderen en de actie van sport en bewegen. Op steeds meer plekken in Nederland komen kinderopvang, onderwijs en bewegen samen in een Integraal Kind Centrum (IKC). Daardoor is er een groeiende vraag naar breed inzetbare medewerkers. Medewerkers die het leuk vinden om te bewegen met kinderen, te ondersteunen in de klas én als pedagogisch medewerker in de opvang te werken. Met deze nieuwe opleiding speelt het Alfa-college in op de ontwikkelingen in het werkveld.

Alfa-college en Noorderpoort bundelen krachten voor doelmatig opleidingsaanbod

| Lees voor

Het Alfa-college is voornemens met ingang van 1 augustus 2020 de opleidingen Kok en Gastheer/Gastvrouw, die op de locatie Kluiverboom worden aangeboden, over te dragen aan Noorderpoort Groningen. Reden voor de overdracht is het lage studentenaantal, waardoor de continuïteit van de opleidingen onder druk komt te staan. Daarom zijn de krachten gebundeld en is het voornemen de opleidingen aan Noorderpoort over te dragen.

Open dag Alfa-college Sport en Bewegen

| Lees voor

ASSEN – Het is een spannende tijd voor jongeren (en hun ouders) die dit schooljaar hun vmbo-eindexamen gaan doen. Wat ga je doen na het behalen van je diploma? Daar moet je nu al over nadenken! Voor iedereen die een opleiding Sport en Bewegen overweegt, organiseert Alfa-college Sport & Bewegen op donderdag 23 januari een Open dag.

Open dagen Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Het is een spannende tijd voor jongeren (en hun ouders) die dit schooljaar hun vmbo-eindexamen gaan doen. Wat ga je doen na het behalen van je diploma? Daar moet je nu al over nadenken! Om daarbij te helpen organiseert Alfa-college op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari een Open dag.

Alfa-college start nieuwe opleiding Commercieel Energie Technicus

| Lees voor

GRONINGEN – Het Alfa-college start in augustus 2020 met de nieuwe BOL-opleiding Commercieel Energie Technicus. De opleiding is geïnitieerd vanuit Fieldlab Practice in samenwerking met bedrijven en Gas 2.0 en staat volledig in het teken van de energietransitie. Studenten van het Alfa-college maken kennis met nieuwe technieken op het gebied van duurzame energie. Met deze kennis is de student in staat om bedrijven en particulieren te adviseren op het gebied van energie. Voor de ontwikkeling van de opleiding sloegen de onderwijsteams Bouwkunde, Installatie- en Elektrotechniek (I&E), Engineering en Talenteam van het Alfa-college de handen ineen. Daarnaast is er onderzoek bij bedrijven in de energie-, installatie- en bouwbranche gedaan en worden zij betrokken bij het ontwikkelen van de lesinhoud. Met de opleiding speelt het Alfa-college in op de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel binnen de energietransitie.

Anita van Nimwegen nieuw lid Raad van Toezicht Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN - De Raad van Toezicht van het Alfa-college heeft Anita van Nimwegen per 1 januari 2020 benoemd als nieuw lid met de portefeuille financiën. Zij neemt de plaats in van Louwe Dijkema, die na twee periodes van vier jaar statutair niet herbenoembaar is.

10e editie feestelijk kerstdiner Salland door studenten Alfa-college

| Lees voor

HARDENBERG – Feestelijk gedekte tafels en een menu waar je ‘u’ tegen zegt: De bewoners van wooncomplex Salland hebben op maandag 16 december 2019 voor de tiende keer op rij kunnen genieten van een heerlijk kerstdiner, gemaakt door eerstejaarsstudenten van het Alfa-college in Hardenberg. Er werd voor ze gekookt, geserveerd en afgewassen. Een gezellige verwenmiddag voor alle ouderen.

VVE-certificaat voor studenten van het Alfa-college Hardenberg

| Lees voor

HARDENBERG - Op maandag 9 december 2019 hebben maar liefst 22 studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang hun VVE-certificaat (Voor- en Vroegschoolse Educatie) behaald. Een belangrijk certificaat voor het werken in een kinderopvang, peuterspeelzaal, of een voorschool met kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.

Dubbele kwalificering, dubbele kansen

| Lees voor

HARDENBERG - Hoe fijn zou het zijn: met een Nederlands mbo-diploma aan het werk kunnen in Duitsland, zonder allerlei administratieve obstakels. Meebewegen als er net over de grens passend werk is, en andersom. Het Alfa-college heeft samen met het Regionaal Techniek Centrum (RTC) in Hardenberg en het Duitse BTZ des Handswerks, de mogelijkheden onderzocht voor technische beroepen in de grensregio. Inmiddels is het project ‘dubbele kwalificatie, dubbele kansen’ afgerond.

E-COOL stimuleert ondernemerschap bij studenten Alfa-college en Hanze

| Lees voor

GRONINGEN - Ondernemerschap bij jongeren is cruciaal voor een vitale regio. Op woensdag 27 en donderdag 28 november komen organisaties uit tien Europese regio’s een kijkje in de keuken nemen bij het Alfa-college en de Hanzehogeschool Groningen. Hoe gaat Noord-Nederland om met het stimuleren van een ondernemende houding bij jongeren?

Alfa-college start nieuwe opleiding Interculturele Opvoedcoach

| Lees voor

GRONINGEN – Het Alfa-college start in februari 2020 met de nieuwe BBL-opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en betekent dat studenten werken én leren. Deze nieuwe BBL-opleiding draait om de begeleiding van gezinnen die moeite hebben met integreren en participeren in onze samenleving. Voor de ontwikkeling van de opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige sloegen de onderwijsteams Educatie en Inburgering en Zorg en Welzijn van het Alfa-college de handen ineen. Met deze opleiding wil het Alfa-college baankansen creëren voor migranten, die ervaring hebben met integreren in Nederland én bijvoorbeeld een pedagogische achtergrond hebben.

Studenten Alfa-college richten eerste mbo-studentenvereniging van Nederland op

| Lees voor

GRONINGEN – Zeven studenten van het Alfa-college uit Groningen hebben op 1 november de eerste studentenvereniging van Nederland die zich alleen richt op mbo’ers opgericht, genaamd Primus. Het doel van deze vereniging is om mbo-studenten van ROC’s in en rondom Groningen met elkaar in contact te brengen, een netwerk met bedrijven te ontwikkelen én samen een leuke studententijd hebben.

Dienstverlening niveau 2 genomineerd voor Onderwijsteam van het jaar

| Lees voor

HARDENBERG - Team Dienstverlening niveau 2 van Alfa-college Hardenberg is genomineerd voor de titel Onderwijsteam van het jaar! Uit meer dan vijftig teams behoren zij tot de tien geselecteerden. Volgens de beroepsjury, bestaande uit docenten van verschillende soorten opleidingen en scholen, viel vooral de grote diversiteit van activiteiten op. Ze benoemen dat de teams de student centraal zetten en trots zijn op hun werk. Ook de inzet om het anders of beter te doen was volgens hen opvallend. Op 18 november 2019, tijdens de Dag van het mbo, gaan zij de strijd om deze titel aan. In Apeldoorn vindt aansluitend aan deze dag het Ambassadeursgala plaats. Middels een goede pitch hopen ze hier daadwerkelijk te winnen.

Alfa-college Hardenberg is een Gezonde School

| Lees voor

HARDENBERG – Het Alfa-college heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van studenten. Met het vignet Gezonde School voldoet het Alfa-college aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onder andere het Voedingscentrum, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Trimbos-instituut.

Opening vernieuwde techniekvleugel Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Op de onderwijslocatie Admiraal de Ruyterlaan van het Alfa-college wordt op 1 november om 15.00 uur de vernieuwde techniekvleugel geopend. Wim Moes, voorzitter van het College van Bestuur van het Alfa-college en Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen, verrichten de officiële openingshandeling. Het vernieuwde techniekgedeelte heeft up-to-date praktijkruimtes en een MakerLab. Het MakerLab faciliteert opleidingen van het Alfa-college bij het samenvoegen en het stimuleren van crossover-onderdelen. Dit zijn onderdelen van opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer verschillende sectoren liggen. Daarnaast is de opleiding Interieuradviseur van het Alfa-college verhuisd van de Boumaboulevard naar Admiraal de Ruyterlaan. Door deze verhuizing werken deze studenten in hetzelfde gebouw samen met onder andere de opleiding Allround meubelmaker/interieurbouwer.

Alfa-college is een Gezonde School

| Lees voor

HOOGEVEEN – Het Alfa-college heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van studenten. Op donderdag 31 oktober, de Dag van de Gezonde School, ontvangt de onderwijslocatie van het Alfa-college in Hoogeveen een vignet. Met het vignet Gezonde School voldoet het Alfa-college aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onder andere het Voedingscentrum, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Trimbos-instituut. Binnen de Gezonde School kunnen scholen certificaten behalen voor onder andere de gezondheidsthema’s Bewegen en sport, Voeding, Roken, alcohol- en drugspreventie. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mogen scholen zich drie jaar een Gezonde School noemen. De onderwijslocatie van het Alfa-college in Hoogeveen behaalde het certificaat Bewegen en sport.

Vignet Gezonde School voor Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Het Alfa-college heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van studenten. Op donderdag 31 oktober, de Dag van de Gezonde School, ontvangen verschillende locaties van het Alfa-college een vignet. Met het vignet Gezonde School voldoet het Alfa-college aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onder andere het Voedingscentrum, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Trimbos-instituut. Binnen de Gezonde School kunnen scholen certificaten behalen voor onder andere de gezondheidsthema’s Bewegen en sport, Voeding, Roken, alcohol- en drugspreventie. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mogen scholen zich drie jaar een Gezonde School noemen. Bij het Alfa-college behaalde één onderwijslocatie het certificaat Voeding en vijf locaties die voor Bewegen en sport.

Alfa-college viert Regenboogweek

| Lees voor

HOOGEVEEN - De regenboogvlag hangt in top bij het Alfa-college. Deze week, tijdens de Regenboogweek wordt extra aandacht gegeven aan de diversiteit onder studenten en medewerkers. De boodschap: Iedereen is anders en iedereen mag er zijn.

Docenten Alfa-college organiseren 2e editie Ultimate Run over Europapark

| Lees voor

GRONINGEN - De Ultimate Run is een leuk en uitdagend hindernisparcours van 5 km rondom het Europapark in de stad Groningen, georganiseerd door sportdocenten Jeffrey Noordveld en Lars Schotanus van het Alfa-college. Woensdag 9 oktober 2019 vindt al weer de tweede editie plaats. De initiatiefnemers kijken tevreden terug op vorig jaar, toen de eerste run meteen een groot succes was! De Ultimate Run is voor iedereen en deelname is gratis.

Uitreiking certificaten Cambridge English

| Lees voor

GRONINGEN/HOOGEVEEN - Dinsdag 1 oktober ontvangen 24 mbo-studenten van het Alfa-college het certificaat Cambridge English. Wereldwijd is dit het meest erkende en herkende certificaat door hogescholen, universiteiten en bedrijven. Cambridge English is één van de excellentieprogramma’s van het Alfa-college dat al vijf jaar succesvol wordt uitgevoerd in Hoogeveen en sinds twee jaar ook in Groningen. Het is bijzonder dat mbo-studenten Cambridge English B1/C1 kunnen volgen op een mbo-instelling. Het Alfa-college is een van de weinige ROC’s in Noord-Nederland die dit programma aanbiedt.

Project en cursisten van Alfa-college vallen in de prijzen

| Lees voor

GRONINGEN – Op donderdag 12 september heeft het Alfa-college in twee categorieën prijzen gewonnen bij de Groningse TaalHeldenverkiezingen. Het project DigiTaalBeter won in de categorie Bruggenbouwer en cursisten Henk Bruinink en Henk Bijholt van het Alfa-college wonnen als duo in de categorie cursist. De TaalHeldenprijs is door de Stichting Lezen & Schrijven in het leven geroepen om mensen en organisaties in het zonnetje te zetten die zich inzetten voor het terugdringen én voorkomen van laaggeletterdheid.

Enno van der Werff per 1 januari 2020 nieuw lid College van Bestuur Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN - Enno van der Werff is vanaf 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur van het Alfa-college en zal zijn werkzaamheden bij het Alfa-college starten op 18 november. Hij volgt Christien de Graaff op, die 12 jaar verbonden is geweest aan het Alfa-college, waarvan ruim 9 jaar als lid van het College van Bestuur. Enno van der Werff krijgt, naast een aantal organisatiebrede thema’s, de regio’s Hoogeveen en Hardenberg als aandachtsgebied.

Feestelijke diplomering voor cursisten Educatie

| Lees voor

HOOGEVEEN – Voor de eerste keer zijn maandag 8 juli diploma’s uitgereikt aan totaal vijftien cursisten Nederlands op het Alfa-college in Hoogeveen. Zij volgden taallessen op het Alfa-college, bij Educatie en Inburgering.

Alfa-college helpt mee bij koninklijke opening HyStock

| Lees voor

GRONINGEN – Studenten en docenten van het Alfa-college helpen op woensdag 26 juni namens Energy College mee als koning Willem-Alexander de waterstofinstallatie HyStock in Veendam opent. HyStock van Gasunie is de eerste Nederlandse installatie die op grotere schaal groene stroom omzet in groene waterstof. Tijdens de opening leggen de studenten en docenten van het Alfa-college uit wat zij met waterstof hebben gedaan en waarom een overstap naar duurzame energie nodig is.

Ruim vijftig studenten tekenen certificaat MBO-XL Alfa-college

| Lees voor

HARDENBERG – Ruim vijftig studenten van het Alfa-college in Hardenberg hebben op woensdag 12 juni hun felbegeerde certificaat van het excellentieprogramma MBO-XL in ontvangst mogen nemen. Het excellentieprogramma van het Alfa-college biedt studenten die méér aankunnen dan het reguliere programma de mogelijkheid een extra programma te volgen, gericht op het ontwikkelen van excellent vakmanschap of persoonlijke ontwikkeling. Het excellentieprogramma kent vijf onderdelen: Skills Heroes, Brain en bootcamp, Ondernemersschool, Innovatieve projecten en Persoonlijk talent.

Open dag VAVO 25 juni Groningen

| Lees voor

GRONINGEN – Wanneer een leerling de opleiding op de huidige school niet kan afmaken, biedt VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) de keuze om versneld een diploma of deelcertificaten te halen. Voor deze leerlingen is er dinsdag 25 juni de Open dag VAVO van 17.00-19.00 uur bij het Alfa-college in Groningen, locatie Admiraal de Ruyterlaan 2.

Theatervoorstelling met studenten Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Studenten Entree NT2 en van de schakelklas naar mbo 3 of 4 van het Alfa-college maken samen met theatermaker Gabriëlle Glasbeek de theatervoorstelling Ambitie = Tumuh. NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. De voorstelling is tot stand gekomen door een samenwerking van het Alfa-college met de gemeente Groningen en Stichting Colourful Het Hogeland. Op donderdag 27 juni wordt op de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 om 17.00 uur de première gehouden. In Tumuh vertellen de studenten door middel van toneel, film, dans en muziek hun verhaal over hun dromen, ambitie en de toekomst.

Studenten Alfa-college organiseren Fashionshow

| Lees voor

GRONINGEN – Ter afsluiting van het schooljaar organiseren studenten van de opleiding Specialist mode/maatkleding van het Alfa-college de Fashionshow. Het modespektakel wordt gehouden op donderdag 27 juni in de Mediacentrale in Groningen. De inloop is vanaf 18.00 uur en de modeshow begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Sandra ontdekt passie tijdens traject Alfa-college

| Lees voor

HARDENBERG - “Het voelt niet als werk, het is puur passie”, zo omschrijft de 41-jarige Sandra Sakko uit Coevorden haar vrijwilligerswerk bij dagbesteding ‘t Bolwerk in Coevorden. Sandra is één van de deelnemers van het traject ‘ervaringsleren’, waarin mensen kennismaken met het werken in de zorg en/of welzijn.

Internationaal avontuur voor student Alfa-college

| Lees voor

Esmé Hemmes, student aan de opleiding Schoonheidsspecialist op het Alfa-college locatie Kluiverboom neemt namens Team NL deel aan WorldSkills 2019. De wereldkampioenschappen voor beroepen worden gehouden van 22 t/m 27 augustus in Kazan, Rusland. Ter voorbereiding op de WorldSkills volgde Esmé afgelopen week een trainingsweek rondom haar vakgebied Schoonheidsverzorging, met twaalf andere deelnemers over de hele wereld in Boedapest.

Studenten Alfa-college Hardenberg geven leiding in symposium

| Lees voor

HARDENBERG - Een symposium ‘Vitaal werken en leven na je 45e!’ interessant voor studenten? “Ja!”, zeggen de eerstejaarsstudenten van de opleiding Facilitair Leidinggevende. Calvin Potgieter, Lars Dubbink en Simone van Elburg hebben als facilitair leidinggevenden namelijk een rol in de organisatie van dit symposium. Dit symposium wordt op maandag 27 mei, tussen 16.00 – 18.00 uur georganiseerd op het Zorg en Welzijn plein van het LOC+ op initiatief van USG Restart en het LOC+.

Burgemeester geeft les aan studenten Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Op woensdag 22 mei geeft waarnemend burgemeester Peter den Oudsten een les politiek aan Entree-studenten Horeca en Dienstverlening & Zorg van het Alfa-college. In de raadzaal van het Stadhuis zal Peter den Oudsten van 9 tot 10.30 uur onder andere uitleggen waarom het belangrijk is om je stem uit te brengen tijdens de verkiezingen.

Verwendag Alfa-college voor vrouwen onder armoedegrens

| Lees voor

GRONINGEN – Op donderdag 23 mei organiseert het Alfa-college in samenwerking met Rijnland Instituut een verwendag voor veertig vrouwen uit de gemeente Midden-Groningen die onder de armoedegrens leven. Op de locatie Kluiverboom van het Alfa-college worden deze dames door studenten en medewerkers van Uiterlijke verzorging-, Haarverzorging- en Horeca-opleidingen in de watten gelegd. Zo krijgen de vrouwen een knipbeurt, schoonheidsbehandeling, lunch en doen ze mee aan een creatieve workshop.

Extra locatie techniekstudenten Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Op donderdag 23 mei is de officiële opening van de extra technieklocatie Praktijk- en examencentrum Bouw & Infra van het Alfa-college in het bedrijfsverzamelgebouw The Rock. Het aantal BBL-studenten van dit ROC is de afgelopen jaren enorm toegenomen en dan met name bij de technische opleidingen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en betekent dat studenten werken én leren. In 2016 telde het Alfa-college 1000 BBL-studenten en momenteel zijn dat er 1394. Door deze toename is er behoefte aan extra les- en praktijkruimte. Met het praktijk- en examencentrum Bouw & Infra speelt het Alfa-college in op de toenemende vraag vanuit de arbeidsmarkt naar technische vakmensen.

Alfa-college ontvangt officiele branche-erkenning INRetail

| Lees voor

HOOGEVEEN - Tijdens het evenement Modestad Hoogeveen op zondag 28 april reikt brancheorganisatie INRetail de eerste branche-erkenning uit aan het Alfa-college in Hoogeveen. INRetail geeft deze erkenning specifiek aan de opleidingen op het gebied van Fashion, die een aantoonbare sterke samenwerking hebben met ondernemers in de regio.

Schoolkantines Alfa-college vallen in de prijzen

| Lees voor

GRONINGEN – Op dinsdag 16 april vallen verschillende schoolkantines van het Alfa-college in de prijzen. Op locatie Kluiverboom van het Alfa-college overhandigt het Voedingscentrum om 10 uur een aantal Schoolkantine Schalen aan dit ROC. Deze schalen worden uitgereikt aan vo- en mbo-scholen die de kantine gezond hebben ingericht. De kantine van de Kluiverboom wordt gewaardeerd met een gouden Schaal en de locaties Boumaboulevard, Admiraal de Ruyterlaan en Kardinge ontvangen een zilveren exemplaar. Daarnaast kregen de schoolkantines van het Alfa-college in Hoogeveen en Hardenberg al een zilveren schaal 2019 overhandigd.

Award voor excellentieprogramma Cambridge English Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN/CAMBRIDGE - Het excellentieprogramma Cambridge English van het Alfa-college in Groningen is in de prijzen gevallen! De school voor middelbaar beroepsonderwijs werd vrijdag 29 maart uitgeroepen tot Best New Preparation Centre in the Netherlands. Tijdens het galadiner van de Cambridge Preparation Centre Awards in Cambridge, Engeland nam Kevin Dijkema, docent en aanjager van het excellentieprogramma, de bokaal in ontvangst.

Meiden maken kennis met wereld van techniek, bèta en ICT

| Lees voor

GRONINGEN – Op donderdag 11 april worden honderden vmbo-meiden bij het Alfa-college en Noorderpoort ondergedompeld in de wereld van techniek, bèta en ICT. Ze volgen workshops, bezoeken bedrijven en maken kennis maken met vrouwelijke professionals. Deze activiteiten staan in het teken van de landelijke Girlsday 2019 waar deze ROC’s zich voor hebben aangemeld. Het doel van deze dag is meiden van 10 tot 15 jaar interesseren voor de wereld van techniek, bèta en ICT. Girlsday is een initiatief van het landelijk expertisebureau VHTO in samenwerking met TechniekTalent.nu en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Politie waardeert inzet studenten Uniformberoepen Alfa-college

| Lees voor

HOOGEVEEN - Twee studenten van de Uniformberoepen van het Alfa-college hebben buiten hun opleiding om buitengewoon proactief gehandeld. Om hen te prijzen voor hun getoonde inzet ontvingen zij op donderdag 28 maart uit handen van Jacco Breedveld, jeugdcoördinator politie Noord-Nederland en wethouder Gert Vos een Groene Kaart, een grote bos bloemen maar vooral veel waarderende woorden.

Alfa-college heeft BIM lab

| Lees voor

GRONINGEN – Op Alfa-college Admiraal de Ruyterlaan is dinsdag 26 maart het Bouw Informatie Model (BIM) lab geopend. BIM is een manier waarmee bouwpartners samen een bouwproces ontwerpen, maken en onderhouden. Het is een virtueel bouwwerk waar bijvoorbeeld de architect, aannemer en installateur hun eigen onderdeel in kunnen plaatsen. Met de komst van het lab speelt het Alfa-college in op de grote vraag vanuit het bedrijfsleven naar studenten die de BIM-methodiek beheersen.

Studenten Alfa-college excelleren tijdens Skills Heroes

| Lees voor

AMSTERDAM / GRONINGEN / Hardenberg– Tijdens een driedaagse finale van 20 t/m 22 maart in de RAI Amsterdam hebben studenten van het Alfa-college tijdens de vakwedstrijden Skills Heroes prijzen in de wacht gesleept. Studente Esmé Hemmes, student van locatie de Kluiverboom, eindigde als tweede en mag zich hiermee de beste schoonheidsspecialiste van het Noorden noemen. Student Dion Grendelman, student van locatie Hardenberg, behaalde een derde plaats en is de beste Applicatieontwikkelaar van het Noorden.

Alfa-college levert gekwalificeerde slopers af

| Lees voor

HOOGEVEEN - Tien BBL-studenten van het Alfa-college in Hoogeveen legden vrijdag 15 maart het praktijkexamen tot handsloper af in een oud schoolgebouw aan de Griendstveenweg in Hoogeveen. Een uniek praktijkexamen, want dit is de eerste keer in Nederland dat dit examen wordt afgenomen.

Kinderen onder armoedegrens gratis geknipt bij Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Op donderdag 14 maart werden ruim veertig kinderen die onder armoedegrens leven gratis geknipt door studenten van het Alfa-college. Op locatie Kluiverboom was het de laatste van vier knipmomenten dit schooljaar. Deze actie is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Alfa-college en de gemeente Groningen.

Informatieavond Studiekeuze mbo Alfa-college Sport en Bewegen

| Lees voor

ASSEN – Het is een spannende tijd voor jongeren (en hun ouders) die dit schooljaar hun vmbo-eindexamen gaan doen. Wat gaan deze leerlingen doen na het behalen van hun diploma? Daar moeten ze nu al over nadenken. Voor iedereen die een opleiding Sport en Bewegen overweegt, organiseert het Alfa-college Sport & Bewegen op donderdag 14 maart een informatieavond.

Informatieavond Studiekeuze mbo Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Het is een spannende tijd voor jongeren (en hun ouders) die dit schooljaar hun vmbo-eindexamen gaan doen. Wat gaan deze leerlingen doen na het behalen van hun diploma? Daar moeten ze nu al over nadenken. Om ze daarbij te helpen organiseert het Alfa-college op donderdag 14 maart een informatieavond.

Grote belangstelling 'Nieuwe Vrienden' van Alfa-college en partners

| Lees voor

GRONINGEN – Op de bijeenkomst ‘Nieuwe Vrienden’ van het Alfa-college en partners kwamen maandag 11 februari bijna tweehonderd bezoekers af. ‘Nieuwe Vrienden’ stond in het teken van uitdagingen en kansen van het nieuwe ondernemen. In De Oosterpoort stond een miniconferentie en muziektheatervoorstelling op het programma. Deze voorstelling en conferentie zijn mogelijk gemaakt door het Alfa-college, Bouwend Nederland, EPI-kenniscentrum, Fieldlab Practice, OTIB-RBPI Noord-Nederland en Techniek Nederland.

Mbo-studenten leren in de praktijk bij TopsportZorgCentrum

| Lees voor

GRONINGEN - Samenwerking Alfa-college en Tweetal belevingscatering officieel. Het is officieel; de samenwerking tussen Alfa-college en Tweetal belevingscatering bij TopsportZorgCentrum in Groningen. Jeroen van der Ster, regiodirecteur van het Alfa-college en Eric Minkhorst, namens Tweetal belevingscatering, ondertekenden vrijdag 1 februari de intentieverklaring in het restaurant van deze uitdagende locatie. Studenten Medewerker facilitaire dienstverlening worden in de praktijk opgeleid bij het TopsportZorgCentrum.

Medewerker Alfa-college samen met Wij Oosterparkwijk genomineerd voor landelijke TaalHeldenprijs

| Lees voor

GRONINGEN – Simone van Leusden, vanuit het Alfa-college coördinator bij Taalhuis Oosterpark, is samen met Saskia Nijburg van WIJ Oosterparkwijk genomineerd voor de landelijke TaalHeldenprijs. Als samenwerkingsverband sleepten zij een nominatie in de wacht voor de door hen ontwikkelde screeningsaanpak. Op donderdag 24 januari reikt prinses Laurentien in Den Haag de prijzen uit. In de Koninklijke Schouwburg krijgen de winnaars onder andere een cheque van 2500 euro.

Alfa-college organiseert Make a Game Dag

| Lees voor

GRONINGEN - Studenten en docenten van de opleidingen Game Artist en Gamedeveloper van het Alfa-college organiseren op woensdag 30 januari van 09.30 tot 15.00 uur een Make a Game Dag. Op locatie Atoomweg 6B leren vmbo-leerlingen, havisten en mbo-studenten die willen overstappen deze opleidingen kennen en maken ze een game. Game Artist en Gamedeveloper hebben op de Atoomweg een eigen plek in de loods achter bedrijvenverzamelgebouw ‘The Rock’. Aanmelden voor deze dag kan via j.kooistra@alfa-college.nl.

Studenten werken samen met Finse en Spaanse studiegenoten

| Lees voor

GRONINGEN – Ruim veertig studenten van het Alfa-college werken samen met Finse en Spaanse studiegenoten aan het ontwerpen, maken en verkopen van een product. Op maandag 10 december is Young Talents neergestreken in Groningen. Dit is een samenwerkingsproject van creatieve- en handelsstudenten uit Groningen, Helsinki en Barcelona. Een kruisbestuiving tussen verschillende opleidingen uit drie landen.

Nieuw lid Raad van Toezicht Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN - In zijn vergadering van 7 december jl. heeft de Raad van Toezicht van het Alfa-college Geert Buiter benoemd tot zijn nieuwe lid met de portefeuille financiën. Hij neemt de plaats in de raad in van Geert Woltjer, die na twee periodes van vier jaar statutair niet herbenoembaar is.

Veel vraag naar afgestudeerden Sport & Bewegen

| Lees voor

GRONINGEN - “Zie je wel! Onze studenten komen met een mbo-opleiding Sport en Bewegen goed aan het werk. De meesten vinden een sport gerelateerde baan. De kwaliteiten van onze studenten komen ook in andere werkvelden uitstekend tot hun recht, zoals bij gezondheidspreventie of in de kinderopvang. We horen dit al jaren van onze oud-studenten en van werkgevers. De arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2018 die morgen verschijnt, onderstreept dit”, vertelt Karin Kienhuis, regiodirecteur Groningen bij de opleidingen Sport & Bewegen van het Alfa-college.

Alfa-college start schooljaar met organiseren zorgvakanties

| Lees voor

HARDENBERG – Hoe kun je het schooljaar nu beter starten dan ouderen een mooie vakantieherinnering te geven? Dit deden vierdejaars studenten van de opleiding mbo-verpleegkunde. Zij organiseerden in september en oktober in samenwerking met de Saxenburgh Groep zorgvakanties voor ouderen.

Studenten Alfa-college Hardenberg geven kinderen vurige Sinterklaasshow

| Lees voor

HARDENBERG - Tweede- en derdejaars studenten Leisure & Hospitality hebben woensdag 21 november twee vurige Sinterklaasshows opgevoerd in theater de Voorveghter. Kinderen van de groepen 0 t/m 4 uit de omgeving van Hardenberg konden deze show gratis bijwonen. Met bijna twee uitverkochte shows was het een echt succes te noemen.

Studenten organiseren Bingo-Sinterklaasavond voor dak-en thuislozen

| Lees voor

GRONINGEN – Zes derdejaarsstudenten Maatschappelijke Zorg van het Alfa-college organiseren dinsdag een Bingo-Sinterklaasavond voor ruim veertig dak- en thuislozen. In de dagopvang van de Open Hof aan Spilsluizen maken de studenten soep voor de dak- en thuislozen en geven ze een goodiebag weg. Voor het maken van de goodiebag hebben de studenten via social media een oproep gedaan om spullen te verzamelen.

Studenten bereiden zich voor op kwartfinales Skills Heroes

| Lees voor

Studenten van maar liefst 21 opleidingen van het Alfa-college maken zich op voor de landelijke kwalificatiewedstrijden van Skills Heroes, dé vakwedstrijden van het mbo. De studenten kregen dinsdag 27 november een trainingsdag aangeboden, waar zij – naast praktische informatie -ook actieve workshops kregen over mediawijsheid, presenteren en stressbestendigheid. Niet alleen om goed voorbereid te zijn op de wedstrijden, maar ook om elkaar te leren kennen.

Studenten Alfa-college winnen innovatieve wedstrijd

| Lees voor

GRONINGEN – Studenten Productonderzoeker/Human Technology en Engineering van het Alfa-college in Groningen hebben de innovatiewedstrijd Light Challenge 2018 gewonnen. Op het lichtfestival LUNA in Leeuwarden werd Team Alfa-college vrijdag 23 november uitgeroepen tot winnaar. In een eerste reactie geeft de jury aan dat dit team de opdracht op een compleet andere manier heeft geïnterpreteerd dan de andere teams en dat maakt ze de winnaar. Als opdracht voor deze wedstrijd hebben de studenten van het Alfa-college in twee teams 15 weken gewerkt aan het ontwerpen van innovatieve, duurzame lichtobjecten voor de gemeente Groningen en Harlingen

Werkzoekenden worden opgeleid tot assistent bakker

| Lees voor

HOOGEVEEN – Een groep van tien werkzoekenden volgen sinds september tien weken lang de basisopleiding Basis Brood op het Alfa-college in Hoogeveen. In samenwerking met diverse gemeentes, uitzendbureau Het Ambacht en United Work wordt hiermee ingespeeld op een landelijke trend van een tekort aan bakkerspersoneel.

Enorme groei BBL-studenten Alfa-college Groningen

| Lees voor

GRONINGEN - Het aantal BBL-studenten op het Alfa-college in Groningen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en betekent dat studenten werken én leren. In 2016 telde het Alfa-college 1000 BBL-studenten en momenteel zijn dat er 1394. Dit laat een stijging van maar liefst 39% zien. Opvallend, want de landelijke stijging is 11%.

Alfa-college en Hunebouw ondertekenen contract voor unieke verbouwing

| Lees voor

HOOGEVEEN - Niets staat de verbouw van het gebouw van het Alfa-college aan de Voltastraat in Hoogeveen nog in de weg. Vertegenwoordigers van de school en HuneBouw BV ondertekenden dinsdag 13 november het contract voor de revitalisering van het pand. De locatie aan de Voltastraat zal een flinke metamorfose ondergaan. Het project kent een aantal unieke facetten. De aanbesteding is gedaan volgens de Best Value Approach, er wordt ingezet op circulair bouwen én ons uitgangspunt is dat de school in 2020 aardgasloos is. Na de Open dag op 23 januari 2019 zal begonnen worden met de verbouwing.

Studenten Alfa-college en praktijkbegeleiders samen in de schoolbanken

| Lees voor

GRONINGEN - Ruim twintig eerstejaars BBL-studenten van de Secretariële opleidingen van het Alfa-college volgden op dinsdag 30 oktober samen met dertien praktijkbegeleiders les. Op locatie Boumaboulevard vond voor de tweede keer de Praktijkbegeleidersdag plaats. Deze dag is een kruisbestuiving tussen onderwijs en werkveld. De begeleiders van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en Ophtec ervaren wat de lessen op het Alfa-college inhouden en geven tips over hoe het onderwijs nog beter aan kan sluiten op de praktijk.

Vooral passie bij voorrondes Skills Heroes vakwedstrijden Alfa-college

| Lees voor

HARDENBERG-GRONINGEN-HOOGEVEEN - Op 16 en 17 oktober vonden de voorrondes van de Skills Heroes vakwedstrijden plaats op het Alfa-college. Het Alfa-college doet elk jaar mee aan deze vakwedstrijden om het middelbaar beroepsonderwijs onder de aandacht te brengen en om studenten een uitdagende leeromgeving te bieden. Per vakgebied gingen studenten in Hardenberg, Groningen en Hoogeveen de strijd met elkaar aan.

Studenten Alfa-college helpen vluchtelingen en daklozen

| Lees voor

GRONINGEN – Ruim 50 studenten Specialist Mode/Maatkleding van het Alfa-college zetten zich op donderdag en vrijdag 19 oktober in voor het goede doel. Op de locatie Boumaboulevard leveren de eerste- en tweedejaars een bijdrage aan het project Sheltersuit. Sheltersuits zijn jassen die ook als slaapzak kunnen dienen voor vluchtelingen en daklozen. De studenten maken er tassen voor.

Heropening Atoomweg Groningen

| Lees voor

De mbo-opleidingen Game artist en Gamedeveloper van het Alfa-college hebben een nieuw onderkomen. Onder grote belangstelling van studenten, docenten, ouders, alumni, decanen en het bedrijfsleven verzorgde wethouder Roeland van der Schaaf woensdag 10 oktober de virtuele openingshandeling. De opleiding is gerealiseerd in de loods bij het bedrijfsverzamelgebouw The Rock, waar de wethouder met een kartonnen schaar het digitale rode lint doorknipte.

Alfa-college viert de verschillen op Diversity Day

| Lees voor

GRONINGEN – Alle locaties van het Alfa-college in Groningen vieren in de week van 8 oktober Diversity Day. Op Diversity Day wordt aandacht gegeven aan de diversiteit onder studenten en medewerkers. De boodschap: Iedereen is anders en iedereen mag er zijn.

Studenten Alfa-college geven les aan sporttalenten

| Lees voor

GRONINGEN – 29 studenten Sport en Bewegen van het Alfa-college geven les aan 133 sporttalenten uit Noord-Nederland. Op woensdag 20 september vond de aftrap van Multi Moves plaats. In dit project werkt het Alfa-college samen met regionale talentencentra en krijgen sporters een jaar lang training in andere sporten dan ze zelf beoefenen. Een kruisbestuiving tussen werkveld en onderwijs, want de talenten leren beter en op meerdere manieren te bewegen en de studenten ervaren hoe het is om les te geven in een topsportomgeving.

Studenten Alfa-college nemen Cambridge-certificaten in ontvangst

| Lees voor

GRONINGEN – Voor het eerst hebben twaalf studenten van het Alfa-college in Groningen het certificaat Cambridge English gehaald! Onder toeziend oog van ouders, verzorgers en docenten werden de certificaten dinsdag 18 september door docent Kevin Dijkema op de locatie Boumaboulevard uitgereikt. Het Cambridge-certificaat wordt wereldwijd erkend bij hogescholen, universiteiten en internationale bedrijven.

Alfa-college en partners project ICT-connecting tekenen voor vernieuwend ICT-onderwijs

| Lees voor

Met het zetten van een digitale handtekening op een tablet, heeft het Alfa-college samen met alle partners van het project ICT-connecting de samenwerking bekrachtigd tijdens de kick-off van 10 september. De partners die deelnemen aan dit project zijn ICT-bedrijven Webstores, Sollie.com, Kendis, Wema Mobile, Move4Mobile, Direct ICT en Bruinsma. Namens het onderwijs zijn Stenden Hogeschool en Alfa-college betrokken bij dit project.

Technicus Engineering I&E van Alfa-college flink gegroeid

| Lees voor

GRONINGEN – De piepjonge opleiding Technicus Engineering Installatie- en Elektrotechniek van het Alfa-college is sinds de start in september 2017 flink gegroeid. Op onze locatie Admiraal de Ruyterlaan begonnen vorig jaar 27 studenten met deze opleiding en dit schooljaar zijn dat er 42.

Alle onderwijslocaties Alfa-college rookvrij

| Lees voor

GRONINGEN – Alle onderwijslocaties van het Alfa-college zijn rookvrij. De ambitie is nu om studenten en medewerkers te helpen bij het stoppen met roken. Dit past goed bij het rijke Healthy Ageing en Fit for life programma waarin gezond leven centraal staat. Het Alfa-college is een van de eerste grote organisaties in Groningen die rookvrij is. Dat betekent dat er op de schoolpleinen en het schoolterrein niet meer gerookt mag worden.

UNETO-VNI_Installatiebranche en overheid sluiten Green Deal

| Lees voor

GRONINGEN - De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra vandaag samen met diverse partijen hebben ondertekend. De Green Deal Warmtepompen is een grote stap op weg naar grootschalige duurzame warmtetechniek en een lagere CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. In Groningen openden Wiebes en Terpstra een praktijklokaal voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal.

Hardenberg biedt statushouders kansen in de techniek

| Lees voor

De gemeente Hardenberg zet sinds kort via het ATC-Dienstendrijf, het Alfa-college en het Regionaal Techniek Centrum Hardenberg, statushouders in om het tekort aan technisch personeel bij bedrijven in de regio op te vullen.

Screeningsaanpak Alfa-college helpt bij herkenning laaggeletterdheid

| Lees voor

GRONINGEN – De door het Alfa-college en WIJ-team Oosterparkwijk ontwikkelde screeningsaanpak om laaggeletterdheid te herkennen én bespreekbaar te maken, werkt. Dit blijkt uit de pilot waarmee deze aanpak gedurende zes maanden is getest en verder ontwikkeld. Bij deze screeningsaanpak krijgen verwijzers, zoals medewerkers van het WIJ-team, onder andere training en uitleg over hoe ze laaggeletterden kunnen screenen en laaggeletterdheid bespreekbaar maken.

Alfa-college hele zomer bereikbaar voor vragen

| Lees voor

GRONINGEN – Ook de komende zomervakantie is het Alfa-college gewoon bereikbaar voor vragen van aankomende studenten over de start van het schooljaar. Deze bereikbaarheid tijdens de zomerperiode is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun toekomstige opleiding of eventuele vervolgopleiding.

Eerste FITFLEX-event is een groot succes

| Lees voor

GRONINGEN – Het eerste FITFLEX-event van het Alfa-college dat vrijdag 6 juli op en rondom Kluiverboom werd georganiseerd was een groot succes. Ruim 400 eerstejaarsstudenten van deze locatie deden mee aan sportactiviteiten zoals mountainbiken, volleyballen en tafeltennissen. Dit event is bedoeld om studenten zelf keuzes te laten maken in sporten zodat ze enthousiast zijn en blijven.

Alfa-college Hoogeveen na de zomervakantie rookvrij

| Lees voor

HOOGEVEEN – De locaties van het Alfa-college in Hoogeveen, aan de Voltastraat aan de Stroom (KARgo!) krijgen vanaf 1 augustus een rookvrij schoolterrein. De school geeft hiermee het gezonde voorbeeld voor studenten en medewerkers. Maandag werd op ludieke manier de rook-abri op het plein aan de Voltastraat met rood-wit lint alvast gesloten, als voorbereiding op de maatregel die na de zomervakantie in gaat.

Prachtige creaties tijdens Fashionshow Alfa-college

| Lees voor

De ene na de andere prachtige creatie kwam donderdag 28 juni voorbij in een stampvolle Martinikerk! Studenten van de opleiding Specialist mode/maatkleding van het Alfa-college Groningen organiseerden – ter afsluiting van de opleiding of het schooljaar - een spectaculaire Fashionshow met als thema ‘ERROR 404’.

Studenten Alfa-college maken samen films

| Lees voor

GRONINGEN – Alle eerstejaars studenten van de Welzijns-opleidingen van het Alfa-college maken voor het project Broodje Cultuur films en presenteren deze aan hun docenten, klasgenoten en een jury. Per klas kozen de studenten een land waarin ze zich verdiepten om hier in groepjes een documentaire, korte film of videoclip van te maken. De beste twee producties van elke klas gaan door naar de finale op 5 juli in het Groninger Forum.

Allround schoonheidsspecialist heeft het beste ondernemersplan

| Lees voor

HOOGEVEEN – Drie derdejaarsstudenten van het Alfa-college uit Hoogeveen presenteerden afgelopen week hun ondernemersplan bij de Rabobank aan een deskundige jury, docenten en medestudenten. Studente Allround Schoonheidsspecialiste Carol Overbeek won met haar plan een cheque van €100.

Topprestatie techniekstudenten Alfa-college tijdens Vakkanjer Challenge

| Lees voor

HOOGEVEEN – Derdejaarsstudenten Engineering van het Alfa-college uit Hoogeveen hebben de tweede prijs behaald tijdens de grote finale van de landelijke Vakkanjer Challenge. In de Werkspoorkathedraal in Utrecht presenteerden de mbo’ers hun oplossingen voor wateroverlast aan opdrachtgever de Unie van Waterschappen.

Studenten Alfa-college organiseren Fashionshow Martinikerk

| Lees voor

Ter afsluiting van het schooljaar organiseren studenten van de opleiding Specialist mode/maatkleding van het Alfa-college de Fashionshow. Het modespektakel met als thema ‘ERROR 404’ wordt gehouden op donderdag 28 juni in de Martinikerk in Groningen.

Open dag VAVO 26 juni

| Lees voor

Als een leerling de opleiding op de huidige school niet kan afmaken, biedt VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) de keuze om versneld een diploma of deelcertificaten te halen. Voor deze leerlingen is er dinsdag 26 juni in Groningen de Open dag VAVO.

Studenten tevreden over opleiding, volgens JOB Monitor 2018

| Lees voor

GRONINGEN – Studenten van het Alfa-college zijn tevreden over het onderwijs op hun school. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse JOB-Monitor, het landelijke studenttevredenheidsonderzoek van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Studenten geven hun opleiding gemiddeld een 7,2, net als in 2016. Dit is net boven het landelijk gemiddelde van een 7,1.

Studenten Alfa-college presenteren kappersshow Color Your Mood

| Lees voor

GRONINGEN – Studenten van de opleiding Salonmanager van het Alfa-college presenteren op 20 juni de kappersshow Color Your Mood. Het wordt een spectaculair evenement vol haarinspiratie waar Keune Haircosmetics een nieuwe kleurcollectie laat zien en barbier Ronald de Bont van barbershop De Zwarte Raaf een show aan het publiek geeft.

Eerste MBO Topacademie in Groningen groot succes

| Lees voor

GRONINGEN - De eerste groep mbo-studenten van het Alfa-college hebben donderdagavond 7 juni de MBO Topacademie feestelijk afgesloten. De afgelopen maanden hebben twintig topstudenten een excellentietraject buiten school gevolgd, waarbij zij op bijzondere locaties leerden van professionals. Onder begeleiding van docenten bij het Alfa-college, werkten de studenten aan een concreet plan voor de toekomst. Dit alles onder het motto: Dromen Durven Doen.

Studenten Alfa-college scoren met ontwerp Tiny house

| Lees voor

HOOGEVEEN – Twee studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw van het Alfa-college in Hoogeveen hebben onlangs in Amersfoort de landelijke Hibertad Challenge gewonnen. Hun ontwerp van een Tiny house voldeed aan de principes van het circulaire bouwen. De toepassing van sociale duurzaamheid gaf de doorslag bij de deskundige jury.

Alfa’s Goud 2018 staat bol van talent!

| Lees voor

Gisteravond tijdens Alfa’s Goud in de Biotoop in Haren, werd het duidelijk dat het Alfa-college veel goud in huis heeft! Tijdens de feestelijke verkiezing presenteerden zich 17 topkandidaten met elk een persoonlijk verhaal vol passie. Ook Groninger topondernemer Ben Woldring, die de prijzen uitreikte, was onder de indruk. Hij complimenteerde de studenten met de kwaliteit van hun presentatie. Beste student is Jessie Sijbolts (Groningen), Beste praktijkbegeleider is Marjolein Hoolsema van het Odensehuis (Groningen) en Beste leerbedrijf is Witec Fijnmechanische Techniek (Stadskanaal).

Studenten Alfa-college organiseren koolhydraatarme beurs

| Lees voor

HARDENBERG - Studenten Facilitair Leidinggevende en Manager Ondernemer Horeca van Alfa-college Hardenberg organiseren op donderdagmiddag 21 juni 2018 van 12.00 tot 16.00 uur een Koolhydraatarme Voeding & Gezonde Leefstijl beurs in het LOC+ te Hardenberg.

Verkiezingsavond Alfa's Goud

| Lees voor

GRONINGEN - Wie zijn de Beste student, Beste praktijkopleider en Beste leerbedrijf 2018 van het Alfa-college? Ofwel welk goud heeft het Alfa-college in huis? Ontdek het dinsdag 5 juni tijdens de feestelijke verkiezingsavond Alfa’s Goud in de Biotoop in Haren.

Girls on Tech Tour Alfa-college geeft meiden meer zelfvertrouwen

| Lees voor

GRONINGEN – Meiden van technische opleidingen van het Alfa-college in Groningen maakten op dinsdag 29 mei een bustour door de provincies Groningen en Drenthe. Onderweg gingen ze op bedrijfsbezoek, bekeken ze een sporthal, een energieneutrale school en deden ze mee aan een training. Het doel van deze Girls on Tech Tour is om deze jongedames in gesprek te laten gaan met vrouwen in een technisch beroep, ze advies te geven hoe ze weerbaarder kunnen worden, maar ook om ze in de watten te leggen.

Verwendag Alfa-college valt in de smaak bij 50 vrouwen Voedselbank Hoogezand

| Lees voor

GRONINGEN – Een dagje zonder zorgen, in de watten worden gelegd en nieuwe contacten opdoen: vijftig vrouwen van de Voedselbank Hoogezand kregen de kans om mee te doen aan de verwendag op het Alfa-college in Groningen. Vrouwen die normaal gesproken ieder dubbeltje om moeten draaien, konden lekker genieten van een knipbeurt, een schoonheidsbehandeling en een leuke workshop. De mbo-studenten en medewerkers van het Alfa-college waren blij de vrouwen een mooie dag te bezorgen. Tijdens de uitgebreide lunch werden nieuwe contacten gelegd. “Heel belangrijk, want als je weinig geld hebt, wordt je wereld steeds kleiner.”

Studenten Alfa-college knappen school in Bosnie op

| Lees voor

HOOGEVEEN - Studenten Techniek en Welzijn van het Alfa-college in Hoogeveen vertrekken op woensdag 30 mei naar Bosnië. Daar werken de studenten een week lang aan het opknappen van een school in Zenica. Denk aan de bouw van speeltoestellen op het schoolplein en het opknappen van klaslokalen. Ook verzorgen de studenten activiteiten voor de kinderen van de school.

Mbo, hbo en vo maken samen nieuw onderwijs

| Lees voor

GRONINGEN – Studenten, leerlingen en docenten van Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen en CSG Wessel Gansfort werken op 1, 4, 5 en 6 juni samen aan een bijzonder project waarin ze met elkaar uitdagend onderwijs creëren.

Groninger scholen roosteren anders

| Lees voor

GRONINGEN - De Groninger ochtendspits telt dagelijks tientallen reizigers minder. Dit is te danken aan de inspanningen van enkele locaties van de mbo-onderwijsinstellingen Noorderpoort, Terra en Alfa-college. Zij roosteren anders, waardoor studenten pas na 9.00 uur beginnen met de eerste les en zo de drukke ochtendspits in bus en trein kunnen mijden.

Studenten presenteren energieneutraal WikiHouse aan koningspaar

| Lees voor

GRONINGEN - Alfa-college en Hanzehogeschool Groningen nemen gezamenlijk deel aan Koningsdag 2018. Studenten van beide onderwijsinstellingen staan vrijdag 27 april met een energieneutraal WikiHouse langs de route die de koninklijke familie door de Groningse binnenstad aflegt. In- en om het huisje is aandacht voor duurzaamheid en nieuwe vormen van energie.

Gedeputeerden provincie Drenthe bezoeken Alfa-college

| Lees voor

HOOGEVEEN – Gedeputeerden Cees Bijl en Henk Brink brachten vrijdag 13 april een werkbezoek aan het Alfa-college in Hoogeveen. Zij waren uitgenodigd om bijgepraat te worden over de recente ontwikkelingen in het onderwijs, met name op het gebied van techniek.

Studenten Alfa-college ontwerpen prehistorische speeltuin

| Lees voor

Tweede- en derdejaarsstudenten van het Alfa-college in Hoogeveen hebben voor Geopark de Hondsrug in Borger een prehistorische speeltuin ontworpen. Tijdens het ontwerpen hiervan is nagedacht over educatieve elementen, veiligheid en duurzaamheid.

Alfa-college scoort hoog op tevredenheid en slagingskans inburgering

| Lees voor

GRONINGEN – Al tien jaar keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars van het Alfa-college geven een hoge waardering voor hun inburgeringstraject: een 8,4. Dit is opnieuw een stijging; het jaar daarvoor gaven zij een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Stichting Blik op Werk. Ook de slagingspercentages zijn in 2017 verder gestegen en scoren boven het landelijk gemiddelde.

Alfa-college overspoeld met aanvragen Koningsspelen

| Lees voor

GRONINGEN - Maar liefst 400 studenten Sport & Bewegen van het Alfa-college in Groningen zetten zich op 20 april in voor de Koningsspelen. Zij begeleiden en/of organiseren deze nationale sportdag op 15 basisscholen in stad en provincie. Het Alfa-college is dit jaar overspoeld met aanvragen van basisscholen, waardoor sommige scholen buiten de boot vallen.

ICT-Academie verbindt ICT-opleiding met regionale bedrijfsleven

| Lees voor

HOOGEVEEN – Het Alfa-college is in samenwerking met het regionale bedrijfsleven een nieuw opleidingscentrum gestart, de ICT-Academie. Studenten werken in de ICT-Academie aan echte opdrachten van bedrijven zoals de ontwikkeling van apps en automatiseringtools. Het doel is om goed gekwalificeerde medewerkers op te leiden die na hun opleiding in de regio willen en kunnen blijven werken. Studenten krijgen in de ICT-Academie een betere aansluiting op de beroepspraktijk en vergroten hun loopbaanperspectief.

Grensoverschrijdend project voor Verkoopspecialisten in spé

| Lees voor

Voor 25 tweedejaars studenten van de opleiding Verkoopspecialist van het Alfa-college in Groningen hebben deze week meegedaan aan een uitwisselingsproject met twee Duitse beroepsopleidingen. Samen met Duitse studenten van BBS Lingen en BBS Papenburg hebben de mbo'ers in Papenburg een businessplan opgesteld en gepresenteerd.

Leerlingen Stad en Esch bezoeken TechniekExperience in Hoogeveen

| Lees voor

Bijna 60 derdejaars vmbo-leerlingen van Stad en Esch uit Meppel bezochten donderdag 22 februari het Alfa-college in Hoogeveen voor de TechniekExperience. In het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) verdiepten zij zich in een mogelijke toekomst in de techniek. De gemotiveerde en enthousiaste vmbo-leerlingen volgden op de locatie KARgo! aan de Stroom workshops Motorvoertuigentechniek en Transport & Logistiek. Aan de Voltastraat gingen ze aan de slag bij de overige technische opleidingen. Het is voor het derde jaar dat Stad en Esch de TechniekExperience op het Alfa-college bezoekt. Dit schooljaar worden nog meer oriëntatiemiddagen georganiseerd worden voor scholen uit de regio.

Recordaantal bezoekers Open dagen Alfa-college

| Lees voor

GRONINGEN – Sfeer op alle onderwijslocaties krijgt een 8. Tijdens de Open dagen op 26 en 27 januari heeft het Alfa-college in Groningen een recordaantal bezoekers over de vloer gehad. Maar liefst 3300 potentiele studenten bezochten de mbo-school. Dat is 10% meer dan vorig jaar. Uit de enquête die bezoekers nadien invulden blijkt dat zij de Open dagen van het Alfa-college waarderen met een 8. Ze zijn vooral heel positief over de informatie die ze hebben gekregen, de sfeer op school en de mbo-studenten die ze te woord hebben gestaan.

Studenten Alfa-college kijken over grenzen eigen opleiding

| Lees voor

GRONINGEN - Tien derdejaars studenten van het Alfa-college in Groningen hebben deelgenomen aan het excellentieproject ‘Werkplaatsleren’. De studenten van de opleidingen specialist mode/maatkleding, mediavormgever, game artist, gamedeveloper en interieuradviseur hebben tien weken, iedere dinsdagavond, aan het project gewerkt. Ze leerden onder andere om over de grenzen van hun eigen opleiding te kijken en ‘out of the box’ te denken. Ter afsluiting werden hun producten/experimenten woensdag 7 en donderdag 8 februari geëxposeerd op de locatie aan de Boumaboulevard.

Start eerste MBO Topacademie in Groningen

| Lees voor

Twintig ambitieuze mbo-studenten van het Alfa-college starten 15 februari met het programma MBO Topacademie. Naast hun opleiding storten ze zich vol energie op masterclasses en werksessies die in het teken staan van Dromen-Durven-Doen. Niet-alledaagse gastdocenten uit het bedrijfsleven begeleiden hen in het verder ontwikkelen van hun talenten en het bereiken van hun persoonlijke doelen.

Studenten presenteren ideeën voor bruisend centrum Hardenberg

| Lees voor

HARDENBERG - Hoe maak je van het winkelcentrum van Hardenberg een bruisend regionaal middelpunt waar bezoekers kunnen winkelen, recreëren en in een kroegje blijven hangen? Hoe zorg je ervoor dat lege panden een goede bestemming krijgen en vitaliteit toevoegen aan het centrum? Voor deze uitdagende opdracht stond een groep van 21 studenten van de opleiding Handel en Ondernemen van het Alfa-college Hardenberg.

Studenten Alfa-college Hardenberg nemen kijkje in andermans loopbaan

| Lees voor

HARDENBERG - Tweedejaars studenten van de opleiding Dienstverlening van het Alfa-college in Hardenberg hebben in de periode van november tot en met februari gewerkt aan hun loopbaan door middel van beroepenoriëntatie. Zij liepen mee met verschillende mensen uit de naaste omgeving tijdens het uitoefenen van hun beroep.

Alfa-college Hardenberg organiseert Dinnershow

| Lees voor

HARDENBERG - Zin in een gezellig avondje uit? Lekker genieten van entertainment, spektakel en een heerlijk 4-gangen diner? Kom dan op woensdag 14 of donderdag 15 februari naar één van de dinnershows in het ‘Grand café’ van het Alfa-college in Hardenberg. De shows beginnen om 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De opbrengst gaat naar de stichting “The Home Of Hope & Dreams’.

Toekomstige tandartsassistenten geven voorlichting op basisscholen

| Lees voor

HOOGEVEEN – Eerstejaarsstudenten aan de opleiding Tandartsassistent van het Alfa-college hebben de afgelopen weken voorlichting gegeven aan kinderen in groep 1 en 2 op diverse basisscholen in de regio. De studenten werkten in tweetallen aan dit project, waarin ze aan de hand van een werkkaart een complete gastles op het gebied van tanden poetsen hebben voorbereid.

Directiesecretaresse in spé door naar Nederlandse kampioenschappen

| Lees voor

HARDENBERG - Merlijn de Witte, derdejaars student bij de opleiding Directiesecretaresse/ Managementassistent van het Alfa-college Hardenberg, heeft zich afgelopen vrijdag 19 januari geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen van Skills Heroes! Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo’ers. Zij gaat het Alfa-college vertegenwoordigen tijdens de finale in Hengelo op 15, 16 en 17 maart.

Studenten Alfa-college organiseren verwendag voor NNCZ

| Lees voor

Studenten Verpleegkunde Esther Blokzijl uit Pesse en Anita van der Bend uit Hoogeveen hebben een verwendag georganiseerd voor hun collega’s van NNCZ op het Alfa-college. Na een drukke periode zochten de studenten een manier om iedereen een fris en fruitig nieuwjaar te geven. En in samenwerking met de opleiding Schoonheidsverzorging is dit gelukt.

Presentatie profielwerkstukken RGS Wolfsbos op Alfa-college

| Lees voor

Het Alfa-college heeft de afgelopen weken vierdejaars leerlingen Theoretische Leerweg van RSG Wolfsbos geholpen met de voorbereiding op hun vervolgopleiding. Door het maken van een profielwerkstuk komen leerlingen erachter of de opleiding die ze willen volgen ook écht geschikt is voor hem of haar. De toekomstige studenten presenteerden op donderdag 18 januari hun profielwerkstukken aan docenten en hun ouders op het Alfa-college.

Studenten Alfa-college presenteren avontuurlijke groepsreizen

| Lees voor

HARDENBERG - Afgelopen dinsdag 16 januari was het dan zover; studenten van de opleiding Travel, Leisure & Hospitality van het Alfa-college Hardenberg presenteerden hun samengestelde reisprogramma’s aan het bestuur en de reiscommissie van het Hardenberg’s Christelijk Mannenkoor.

HBO in Hardenberg

| Lees voor

HARDENBERG - Op 15 januari is door wethouder Jannes Jansen van de gemeente Hardenberg de officiële aftrap gegeven voor de start van een HBO-verpleegkunde duale opleiding in Hardenberg. Met het aansnijden van een ‘verbindingstaart’ werd het startsein gegeven voor een uniek opleidingstraject.

Alfa-college heeft uniek model burgerschap

| Lees voor

Het Alfa-college neemt burgerschapsvorming heel serieus. Deze investering heeft geleid tot een uniek model: de Burgerschap Carroussel. Regelmatig komen andere ROC’s langs om inspiratie op te doen. En omdat burgerschap momenteel hoog op de politieke agenda staat, bezoekt ook tweede kamerlid Kirsten van de Hul maandag 23 januari het Alfa-college.

Alfa-college Hoogeveen ontvangt leerlingen Stad en Esch

| Lees voor

HOOGEVEEN – Het Alfa-college in Hoogeveen ontvangt elke donderdag vierdejaars vmbo-leerlingen van het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie van Stad & Esch in Meppel. De leerlingen krijgen praktijkles op het Alfa-college omdat Stad & Esch op dit moment niet over de juiste faciliteiten beschikt om het volledige onderwijsprogramma voor Bakkerij uit te voeren. De toekomstige bakkers maken nu gebruik van het praktijklokaal en krijgen les van de docenten van de mbo-opleiding Business Brood en Banket.

Studenten Hardenberg door naar Toerisme Bokaal 2018

| Lees voor

HARDENBERG - Op woensdagmiddag 13 december jl. hebben eerste- en tweedejaars Travel, leisure & hospitality op het Alfa-college tijdens de voorrondes gestreden voor een plek tijdens de landelijke wedstrijd voor de ‘Toerisme Bokaal 2018’. Deze wedstrijd wordt op 8 en 9 februari 2018 gehouden in Amersfoort. Meer dan twintig roc’s uit het hele land doen mee aan deze tweedaagse wedstrijd. De Toerisme Bokaal is de enige landelijke wedstrijd waarbij studenten van de opleiding reizen, toerisme en recreatie strijden om de titel ‘Beste Student'.

Mooie games te zien bij Alfa-college Hardenberg

| Lees voor

HARDENBERG - Donderdag 14 december jl. was de bekendmaking van de beste game van de opleiding Applicatie- en mediaontwikkelaar van het Alfa-college Hardenberg. Thomas Meems, Daan Hofsink, Talip Korkut en Malin Pape leverden met hun groepje de beste game op. De game zal onder andere te zien zijn bij de kerstvoorstelling in de Voorveghter op vrijdag 22 december.

Alfa-college beste ROC van Noord-Nederland volgens Keuzegids Mbo 2018

| Lees voor

Het Alfa-college staat opnieuw in de top van beste ROC’s in Nederland, volgens de vandaag gepubliceerde Keuzegids mbo 2018. Met de zesde plaats op de ranglijst van brede mbo-scholen is het Alfa-college het beste ROC van Noord-Nederland. Op zeven vakgebieden krijgt het Alfa-college de naam Topopleiding.

Nieuw lid Raad van Toezicht Willemijn Zwart

| Lees voor

In zijn vergadering van 8 december jl. heeft de Raad van Toezicht van het Alfa-college Willemijn Zwart benoemd tot zijn nieuwe lid als opvolger van Cil Wigmans. In haar portefeuille onderwijs zal zij zich met ingang van 1 januari a.s. met name richten op mogelijke consequenties van vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van technologie, maatschappij en arbeidsmarkt voor de inrichting van het onderwijs.

Internationale stagemarkt 11 t/m 14 december

| Lees voor

Steeds meer mbo-studenten van het Alfa-college gaan op buitenlandse stage, naar Duitsland, Spanje, Malta, Curaçao of de Verenigde Staten. De afdeling Internationalisering van het Alfa-college stimuleert studenten om de grens over te gaan. Zo organiseert Internationalisering volgende week een internationale stagemarkt op de locaties in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Internationale bedrijven informeren studenten en medewerkers over de mogelijkheden in het buitenland.

Studenten voeren magische Sinterklaasshow op

| Lees voor

HARDENBERG – Tweede- en derdejaars studenten Leisure & Hospitality hebben woensdag 22 november weer twee schitterende Sinterklaasshows opgevoerd in theater de Voorveghter. Hierbij waren ruim 600 bezoekers aanwezig. Deze shows zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen Stad Hardenberg Promotie en Projectbureau ‘DOEN’ van het Alfa-college.

Inburgeraars en mbo-ers maken samen muzikale toneelvoorstelling

| Lees voor

GRONINGEN - Inburgeringscursisten en mbo-studenten van het Alfa-college in Groningen hebben samengewerkt aan de muzikale theatervoorstelling ‘Burgeren’. Onder regie van Gabriëlle Glasbeek (o.a. Vrouw Holland) brengen de cursisten en studenten de voorstelling ten tonele op donderdag 30 november om 17.30 uur in het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen.

Rijnland Instituut wordt Duits-Nederlands kennisconsulaat in Noord-Nederland

| Lees voor

ASSEN – Het Rijnland Instituut gaat een nieuwe fase in, zo blijkt ook uit het drukbezochte symposium dat vandaag gehouden is in het Kenniscentrum Cicero van Drenthe College in Assen. Van een Duits-Nederlands samenwerkingsverband door initiatiefnemers NHL-Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College om mbo- en hbo-studenten grensoverschrijdende kansen te bieden groeit het Rijnland Instituut uit tot een kennisconsulaat, met partners in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De focus ligt op het versterken van de arbeidsmarkt, het ondernemerschap en het beroepsonderwijs. Drenthe herkent de grote kansen in de grensregio. Reden voor provincie Drenthe om 90.000 euro te investeren in het kennisconsulaat. Gemeente Emmen, gekozen als uitvalsbasis van het Rijnland Instituut, kent 50.000 euro toe.

Alfa-college Hardenberg levert beste Student-ondernemers

| Lees voor

HARDENBERG - Vrijdagavond 17 november werd op de ‘Dag van de Ondernemer’ de verkiezing voor beste starter en ondernemer van het jaar georganiseerd in De Baron te Dedemsvaart. Uit zes genomineerde starters en ondernemers uit het Vechtdal werd de beste starter en ondernemer van 2017 gekozen. Dit jaar werd behalve de starter en ondernemer van het jaar ook voor het eerst de student-ondernemer van het jaar gekozen. De organisatie van deze verkiezing was in handen van Ondernemershuis voor het Vechtdal en Startershuis DOEN!

Alfa-college met 14 opleidingen naar landelijke vakwedstrijden

| Lees voor

GRONINGEN - Maar liefst veertien opleidingen van het Alfa-college uit Groningen en Hardenberg doen mee aan Skills Heroes, dé vakwedstrijden in het mbo. Zij gaan in november, december en januari de strijd aan met andere ROC’s tijdens de kwalificatiewedstrijden. Voor de deelnemende studenten is dit een bijzondere en leerzame ervaring die ook nog eens goed op hun cv staat.

Marsepeindagen op het Alfa-college in Hoogeveen

| Lees voor

HOOGEVEEN - Eerstejaars studenten van de Business Brood en Banket-opleidingen van het Alfa-college in Hoogeveen assisteerden maandag 31 oktober en dinsdag 1 november bakkers bij de productie van ruim 2000 kilo marsepein voor de feestdagen. In de praktijkruimte van de school voor middelbaar beroepsonderwijs werden onder andere varkens, muizen, appels en bananen van marsepein gemaakt. Klapstuk waren toch wel de creaties die per ons worden verkocht. Zo was er een prachtige ijsbeer.

Alfa-college in actie voor Voedselbank

| Lees voor

HOOGEVEEN - Studenten van het Alfa-college hebben de Voedselbank Zuidwest-Drenthe in Hoogeveen verrast met acht kratten met voedsel en andere producten. Dit is de opbrengst van een actie die zij op maandag 16 en dinsdag 17 oktober op school hebben gehouden. De studenten, van verschillende opleidingen, hebben dit gedaan voor het vak Project, met als doel om aandacht te schenken aan de Wereldvoedseldag op 16 oktober.

Bas Jonker door naar kwalificatie Skills Heroes

| Lees voor

HARDENBERG - Bas Jonker, student van de koks-opleiding van het Alfa-college Hardenberg, heeft de voorrondes van Skills Heroes gewonnen! Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo’ers. Hij gaat het Alfa-college vertegenwoordigen tijdens de kwalificatiewedstrijd op dinsdag 14 november in Heerhugowaard.

Merlijn de Witte wint voorrondes Skills Heroes

| Lees voor

HARDENBERG – Merlijn de Witte, derdejaars student Directiesecretaresse/Managementassistent van het Alfa-college Hardenberg, heeft dinsdag 17 oktober de voorrondes van Skills Heroes op het Alfa-college in Groningen gewonnen! De studenten gaan het Alfa-college vertegenwoordigen tijdens de kwalificatiewedstrijden van Skills Heroes. Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo’ers.

Iedereen is welkom op het Alfa-college

| Lees voor

Op alle locaties van het Alfa-college wordt tussen 10 en 14 oktober een Diversity Day georganiseerd. Op deze dag staat er een regenboogvlag voor de deur en vinden er allerlei activiteiten plaats met als thema tolerantie en respect. Zo wil de school laten zien dat verschillen tussen mensen er mogen zijn.

Stoptober: Docent Alfa-college gaat de uitdaging aan

| Lees voor

HARDENBERG - Onder de noemer Stoptober worden rokers in heel Nederland opgeroepen om in de maand oktober te stoppen met roken. Uit onderzoek is gebleken dat de kans in 28 dagen vijf keer groter is dat men blijvend stopt. Vitaal Vechtdal heeft drie mensen uit de regio bereid gevonden om deze uitdaging aan te gaan. Eén van hen is Neil Altena, docent Engels van het Alfa-college in Hardenberg en bandlid van ‘The Green Monkeys’ uit Gramsbergen.

Krimpcafé: inzicht in kansen en innovaties

| Lees voor

HOOGEVEEN - In samenwerking met Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseerde het Alfa-college in Hoogeveen het Krimpcafé. Zo’n 80 belangstellenden vanuit onderwijs, overheid en het bedrijfsleven uit de noordelijke provincies bespraken de problematiek, maar vooral ook mogelijke oplossingen om het tekort aan goed geschoold en opgeleide jongeren tegen te gaan.

Duimpjes omhoog voor studenten Beveiliger

| Lees voor

HOOGEVEEN - Twee eerstejaars studenten van de opleiding Beveiliger van het Alfa-college in Hoogeveen werden vrijdag 29 september in het zonnetje gezet in de praktijkruimte van Uniformberoepen. De studenten hebben onlangs Eerste Hulp verleend aan een onwel geworden persoon.

Student wint zonnepaneel door actie Alfa-college en Grunneger Power

| Lees voor

Het Alfa-college hecht veel waarde aan een duurzame wereld. Daarom werkt de onderwijsinstelling op veel fronten aan het verminderen van haar voetafdruk. Ook het creëren van bewustwording is belangrijk, dus Alfa-college deed dan ook graag mee met een actie van Grunneger Power waarbij kopers van een chocoladereep de opbrengsten van een zonnepaneel konden winnen.

Funcooking bij Alfa-college Hardenberg

| Lees voor

HARDENBERG - Rachell Roewen, tweedejaars student van de opleiding Facilitair Leidinggevende van het Alfa-college in Hardenberg, heeft woensdag 20 september Funcooking georganiseerd voor het College van Bestuur en de directeuren van alle locaties van de school voor middelbaar beroepsonderwijs.

Veel kansen voor mbo ICT-studenten op de arbeidsmarkt

| Lees voor

Mbo ICT-studenten hebben goede kansen op de arbeidsmarkt. Dit bewijst Adis Nazareet, die als 9-jarig jochie met zijn familie uit Bagdad vluchtte. Hij heeft een succesvolle onderneming in Hoogeveen en een inspirerend verhaal om te delen.

Bioscoopavond voor mensen met beperking

| Lees voor

HOOGEVEEN - Speciaal voor mensen met een beperking en hun begeleiders organiseren eerstejaars studenten van de Welzijnsopleidingen van het Alfa-college in Hoogeveen dinsdag 4 juli een bioscoopavond bij de VUE in Hoogeveen. Om 19.00 uur start de film 'De Smurfen en het verloren dorp'. Inloop is vanaf 18.30 uur.

Open dag VAVO

| Lees voor

Soms kan een leerling de opleiding op de huidige school niet afmaken en kan hij of zij kiezen om versneld een diploma of deelcertificaten halen via VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

Alfa-college Hoogeveen organiseert Studiekeuze info-uur

| Lees voor

HOOGEVEEN - Het Alfa-college organiseert op donderdag 6 juli Studiekeuze info-uur op de locatie aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen. In het Petit café van de school voor middelbaar beroepsonderwijs krijgen jongeren tussen 17.00 en 19.00 uur de gelegenheid om in gesprek te gaan met een loopbaanadviseur. Ook volwassenen, die een opleiding of cursus willen volgen, zijn van harte welkom.

Studenten Alfa-college organiseren Buitenspeelmiddag voor kinderen AZC

| Lees voor

HARDENBERG - Eerstejaars studenten van de opleiding Dienstverlening niveau 2 van het Alfa-college in Hardenberg hebben maandag 12 juni een Buitenspeelmiddag georganiseerd voor zo’n 50 kinderen die verblijven in het AZC in Hardenberg. De kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar genoten zichtbaar van de spelletjes, die door de studenten zelf werden bedacht!

Zilveren Schoolkantine Schaal voor Alfa-college Hardenberg

| Lees voor

HARDENBERG - Voor het derde jaar op rij heeft het Alfa-college in Hardenberg de Gezonde Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum ontvangen. De zilveren schaal wordt uitgereikt aan scholen waar het merendeel van het assortiment in de kantine uit gezonde producten bestaat.

Alfa-college Hardenberg start met basistraining VVE

| Lees voor

HARDENBERG - Naast mbo-opleidingen biedt het Alfa-college Hardenberg ook verschillende cursussen en trainingen aan. Vanaf september 2017 gaat Alfa-college starten met de training ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie' (VVE). Het is een basistraining die bedoeld is voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen die werken met kinderen in de leeftijdscategorie van twee tot vier jaar.

Alfa-college Hardenberg houdt donderdag 1 juni Studiekeuze MBO

| Lees voor

HARDENBERG - Weet jij nog niet welke mbo-opleiding je gaat kiezen? Kom dan naar de informatieavond Studiekeuze MBO van het Alfa-college in Hardenberg. De informatieavond wordt gehouden op donderdag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur in het LOC-gebouw aan de Parkweg 1a1 in Hardenberg.

Alfa-college Hoogeveen houdt donderdag 1 juni Studiekeuze MBO

| Lees voor

HOOGEVEEN - Weet jij nog niet welke mbo-opleiding je gaat kiezen? Kom dan naar de informatieavond Studiekeuze MBO van het Alfa-college in Hoogeveen. De informatieavond wordt gehouden op donderdag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen. Belangstellenden voor Autotechniek, Bedrijfsautotechniek of Transport & Logistiek, kunnen terecht bij de locatie KARgo! aan De Stroom 3 in Hoogeveen. Op beide locaties zijn er voorlichtingsrondes om 19.15 en 20.15 uur.

Last minute informatiemarkt Groningen 1 juni

| Lees voor

ASSEN/GRONINGEN – De vijf noordelijke mbo-instellingen Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, ROC Menso Alting en Terra MBO, organiseren donderdag 1 juni a.s. een last minute informatiemarkt voor alle v(mb)o-leerlingen die nog geen keuze voor een vervolgopleiding hebben gemaakt. Tijdstippen en locaties: Alfa-college - Admiraal de Ruyterlaan 2, Groningen van 18.00 tot 20.30 uur

Kevin Dijkema docent van het jaar

| Lees voor

Kevin Dijkema is met zijn 24 jaar een jonge docent Engels bij de ICT-opleidingen in Groningen. Hij is tot winnaar uitgeroepen in de verkiezing Docent van het Jaar van het Alfa-college.

15 jaar Alfa-college Sport en bewegen

| Lees voor

Van 17 -19 mei viert de opleiding Sport en Bewegen haar 15-jarige bestaan met het Kardingefestival. Het festival staat in het teken van vieren, verbinden, vernieuwen én bewegen. De school en het sport- en recreatiegebied Kardinge zijn drie dagen in festivalsfeer gehuld.

Studenten Alfa-college steken handen uit de mouwen op school Bosnië

| Lees voor

HOOGEVEEN - Zo’n 20 studenten van de welzijns- en techniekopleidingen van het Alfa-college in Hoogeveen stappen met een aantal docenten op 6 mei in het vliegtuig of gaan per bus naar Tuzla, Bosnië. Zij gaan er samen met de stichting Out of Area een school voor speciaal onderwijs en het daarbij behorende schoolplein en de tuin opknappen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de jongeren.

MBO-diploma compleet met cursussen Eerste Hulp aan kinderen en VVE

| Lees voor

HARDENBERG - Derdejaarsstudenten van de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker hebben de cursus ‘Eerste Hulp aan kinderen’ van het Oranje Kruis afgerond. De 22 studenten van het Alfa-college in Hardenberg hebben vrijdag 21 april praktijk- en theorie-examen gedaan in De Kastanjehof in Hardenberg.

Studenten strijden om Alfa-college Ondernemers Award

| Lees voor

HOOGEVEEN - Op woensdag 12 april organiseert het Alfa-college de finale van de Alfa-college Ondernemers Award. In de aanloop hiernaartoe zijn op de locaties in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg voorrondes gehouden. De finale vindt plaats in Hoogeveen, waar 10 teams op het podium zullen staan om hun onderneming te ‘verkopen’. Het winnende team van de jaarlijkse Ondernemers Award ontvangt een wisseltrofee, een geldprijs en natuurlijk een eervolle titel.

Inburgeraars geven Alfa-college dikke 8

| Lees voor

Inburgeraars van het Alfa-college waarderen hun inburgeringstraject met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Stichting Blik op Werk, een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Volgens de onderzoekers scoort Alfa-college met dit tevredenheidscijfer boven het regionaal en landelijk gemiddelde.

Dansation wint Hardenberg's Got Talent

| Lees voor

HARDENBERG - Het LOC+-gebouw was donderdag 30 maart het decor van Hardenberg’s Got Talent. De jury koos streetdance-groep ‘Dansation’ uit De Krim als winnaar van de editie van 2017. De talentenjacht werd georganiseerd door tweede- en derdejaarsstudenten van de opleiding Travel, Leisure en Hospitality van het Alfa-college Hardenberg.

Studenten in het zonnetje na adequaat optreden

| Lees voor

HOOGEVEEN - Totaal verrast waren Iën Groote (18) uit Coevorden en Louis van Eck (19) uit Assen toen ze woensdag 29 maart in de schijnwerpers werden gezet tijdens hun mentoruur op het Alfa-college in Hoogeveen. De eerstejaarsstudenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid hebben onlangs snel en adequaat gehandeld nadat een vrouw in de JUMBO in Hoogeveen een epileptische aanval kreeg, viel en daarbij gewond raakte.

Studenten Alfa-college organiseren Hema Inspiratiemiddag

| Lees voor

HOOGEVEEN - Tweedejaarsstudenten Business Administration van het Alfa-college in Hoogeveen organiseren op woensdag 5 april de Hema Inspiratiemiddag. Van 15.00 tot 19.00 uur kunnen bezoekers op een ‘inspirerende’ manier kennis maken met het assortiment van de Hema aan de Hoofdstraat 211 in Hoogeveen.

Eerste Job-Bus PraktiTrans met 40 ICT-studenten Alfa-college naar Duitsland

| Lees voor

HOOGEVEEN - Veertig ICT-studenten van Alfa-college Hoogeveen hebben de primeur. Zij gaan dinsdag 28 maart mee met de eerste Job-Bus georganiseerd vanuit het project PraktiTrans. Met de Job-Bus krijgen mbo- en hbo-studenten en werknemers in de grensregio – in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland – een inkijkje wat de mogelijkheden zijn voor stage of werk.

Zorg in beeld bij Alfa-college in Hoogeveen

| Lees voor

HOOGEVEEN - Tweedejaarsstudenten van de opleiding Verzorgende-IG van het Alfa-college in Hoogeveen hebben donderdag 16 maart verschillende workshops gegeven aan leerlingen van het Roelof van Echten College. Onder de noemer ‘Zorg in Beeld’ werd op de school voor middelbaar beroepsonderwijs kennis gemaakt met de zorgopleidingen en de daarbij behorende beroepen.

Duitse scholing voor studenten Werktuigkundige installaties

| Lees voor

HARDENBERG/NORDHORN - Eerstejaars- en tweedejaars van de opleiding Werktuigkundige installaties hebben donderdag 9 maart een Duitse scholing gevolgd bij BTZ des Handwerks in Nordhorn. De scholing is één van de grensoverschrijdende activiteiten van het project ‘Dubbele kwalificering = Dubbele kansen’. Dit is een samenwerking tussen Alfa-college Hardenberg, RTC en BTZ des Handwerks.

Studenten organiseren modeshow in De Tamboer

| Lees voor

HOOGEVEEN - Studenten van het Alfa-college en leerlingen van het Roelof van Echten College maken zich op voor hét modespektakel van het jaar. De modeshow met als thema ‘Jaren 50’ wordt gehouden op donderdag 30 maart in theater- en congrescentrum De Tamboer. De inloop is om 19.30 uur.

Studenten werken mee aan Vriendschappelijk Huisbezoek

| Lees voor

HOOGEVEEN - Derdejaarsstudenten van de opleidingen Verzorgende-IG en Verpleegkundige van het Alfa-college in Hoogeveen hebben een bezoek gebracht aan vestigingen van de NNCZ, het Jannes van der Sleedenhuis De Vecht en Eisenhowerstraat. Zij gingen in gesprek met een aantal bewoners van deze woonzorgcentra.

Grensoverschrijdend project Alfa-college van start

| Lees voor

HOOGEVEEN - Eerstejaarsstudenten van de Business School van het Alfa-college Hoogeveen gaan samen met studenten van een Duitse school uit Lingen marktonderzoek verrichten over de grens. Vorige week is het gezamenlijke project van start gegaan.

Treant Zorggroep en Alfa-college Hardenberg starten leerafdeling

| Lees voor

HARDENBERG - Treant Zorggroep en Alfa-college Hardenberg zijn een leerafdeling gestart. Dertien studenten van de opleidingen Verzorgende-IG, Verpleegkundige en Maatschappelijke zorg gaan stagelopen op de nieuwe leerafdeling van woonwijkcentrum ‘De Schutse’ in Coevorden.

Dinnershow Alfa-college Hardenberg wederom groot succes

| Lees voor

HARDENBERG - De Dinnershow in het Grand Café van het Alfa-college Hardenberg was ook dit jaar weer een groot succes! Zowel de woensdag- als de donderdagavond waren uitverkocht. Dertien tweedejaars van de opleiding Leisure & Hospitality schitterden in de show met als thema ‘Het Jaarboek’.

Leerlingen Roelof van Echten College presenteren sectorwerkstukken

| Lees voor

HOOGEVEEN - Vmbo-leerlingen theoretische leerweg van het Roelof van Echten College hebben gisteren hun sectorwerkstuk gepresenteerd op het Alfa-college in Hoogeveen. Met het sectorwerkstuk verdiepen de vierdejaars zich in de studierichting die ze willen kiezen na het behalen van hun vmbo-diploma.

Studiekeuze zonder stress over schoolkosten

| Lees voor

Jongeren moeten vrijuit een mbo-opleiding kunnen kiezen, Schoolkosten of andere financiële drempels in een opleiding mogen geen rol spelen. “Kies de opleiding van je dromen. Dat is belangrijk”, stelt Wim Moes, voorzitter College van Bestuur van Alfa-college. Acht mbo-scholen in het noorden maken dit samen mogelijk.

Klaas Dijkstra Techniekprijs 2017

| Lees voor

GRONINGEN – Op 2 februari wonnen studenten Roy Timmer, Tijn Ronde en Tim Mensinga de Klaas Dijkstra Techniekprijs. Zij bouwden een gecompliceerde dozenplakmachine als onderdeel van een kerstballensorteermachine en wonnen hiermee het mooie bedrag van 1500 euro.